rahimian

یکی از نگرانی های صاحبان حساب پس انداز تحصیلی در بدو افتتاح،  امکان عدم استفاده جهت تحصیل فرزندشان و مبلغ پول انباشت شده است. در این خصوص راهکارهایی وجود دارد. یکی از راهکارها انتقال حساب پس انداز تحصیلیRESP  است. حساب پس انداز تحصیلی می تواند به صورت فردی و یا خانوادگی باشد.

بیشتر انتقالها از یک RESP  حساب پس انداز تحصیلی به حساب پس انداز تحصیلی دیگر هیچ الزام مالیاتی ندارد. این در مواردی است که   RESP انتقال دهنده و RESP دریافت کننده دارای  یک ذینفع باشد. و همچنین زمانی که انتقال موجودی حساب پس انداز تحصیلی یک ذینفع خانوادگی دارد، در این صورت  به دیگر  برادر یا خواهر  قابل انتقال است.

در هر مورد دیگر، انتقالها می تواند منجر به یک مشارکت اضافه شود.  به این دلیل که سابقه مشارکتRESP برای هر ذینفع تحت  RESP  انتقال دهنده به عهده هر ذینفع تحت RESP دریافت کننده است. به علاوه، هر مشارکت کننده تحت RESP انتقال دهنده را به عنوان یک مشارکت کننده تحت RESP دریافت کننده در نظر می گیرند و این بدین معنی است که او مشمول هر مالیاتی بر مشارکت اضافه می باشد.

انتقال دارایی بین RESP های شخصی ممکن است منجر به جریمه های مالیاتی و بازپرداخت در زمانی شود که انتقال بین حساب RESP خواهر و برادر و دریافت کننده مبلغ انتقال خواهر و برادرانی که سنشان بیش از ۲۱ سال است ، اتفاق بیفتد، البته انتقال حساب دارایی هایی که پس از ۲۰۱۰ اتفاق می افتد به این انتقالها  اجازه خواهد داد که بدون جریمه و بازپرداخت انجام شوند.

و همچنین به عنوان یک مشارکت کننده  در یک  حساب پس انداز تحصیلی RESP شما مشمول کسورات مالیات در ارتباط با مشارکت تان نمی شوید و در هر صورت، بهره درآمد (یا سایر سرمایه گذاری درآمد) به دست آمده در برنامه مشارکت تان شامل مالیات نمی شود . سرمایه گذاری درآمد به دست آمده دراین  برنامه سرمایه گذاری به صورت بدون مالیات اندوخته می شود و تنها زمانی که فرزند (دانشجو) مبالغی را از برنامه دریافت می کند، مشمول مالیات خواهد بود، ولی از آنجا که فرزند (دانشجو) زیر سقف معافیت مالیاتی هر سال  مبالغی را از برنامه دریافت می کند (درآمد کسب می کند)، معاف از مالیات خواهد بود.

ترجمه و منابع: CRA   وwww.cover4u.ca

از خوانندگان و علاقمندان دعوت به عمل می آوریم که تجربه های خوب و بد خود را پیرامون بیمه با ما در میان بگذارند. مطالب این مقالات صرفن درجهت اطلاع رسانی میباشد و به هیچ عنوان جایگزین مشاوره با متخصصان مربوطه نمی شود.

پرسش های خود را در زمینه طرح و برنامه ریزی مالی و سرمایه گذاری و بیمه های مختلف از طریق ایمیل مطرح کنید.

از علاقمندان رادیو و تلویزیون دعوت می شود بیننده برنامه ما در سراسر دنیا از کانال تصویر ایران دوشنبه ها ساعت ۶:۳۰ عصر به وقت تورنتو باشید. ما را در اینترنت و شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

  www.insufin.com

       www.sherkatbimeh.com

www.cover4u.ca

www.youtube.com/sherkatbimeh

   www.facebook.com/Insufin