شهروند ـ داستان زندگی و روایت سیاسی مریم منصف که تا کنون تصور می شد اولین زن افغانی کانادایی نماینده ی پارلمان است با اظهارات یک روزنامه مبنی بر اینکه او در افغانستان به دنیا نیامده است به یکباره تغییر کرد. مریم منصف روز پنج شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که بر اساس گزارش روزنامه گلوب اند میل،  بر خلاف تصورش که همیشه فکر می کرده در هرات افغانستان به دنیا آمده است، متولد شهر مشهد در ایران است.

monsef

این اظهارات مریم منصف، خواهرانش و ظاهرا دولت کانادا را در شوک فرو برده است.  منصف اذعان داشت که داستان زندگی اش او را در مرکز توجه کانادا قرار داده است و افراد بی شماری ، از جمله باراک اوباما، درباره اش سخن گفته اند  و خواستار روشنگری در این زمینه شده اند. او بعد از شنیدن اظهارات روزنامه از مادرش خواست که واقعیت را برای او بیان کند و متوجه شد که متولد ایران است و همین باعث شد که با مادرش بحث کند. بنابر اظهارات مادرش آنها بعد از ازدواج به دلیل ناامنی افغانستان به ایران آمدند و در مشهد ساکن شدند. مریم و خواهرش هر دو در ایران متولد شده اند و مادرش می گوید به دلیل اینکه مهاجرهای افغان در ایران از هیچگونه حق شهروندی برخوردار نیستند بنابراین لزومی ندیدند که به آنها بگویند متولد ایران هستند، آنها افغانی هستند و تحت تربیت پدرو مادرشان که افغان بوده اند بزرگ شده اند. آنها بعد از مرگ پدرشان بین ایران و افغانستان در سفر بوده اند. اما این اظهارات نمی تواند جلوی سوالات را که از جانب منتقدان مطرح می شود بگیرد. سوالاتی در زمینه ی نحوه ی مهاجرت این خانواده به کانادا و اینکه تحت نام چه کشوری وارد شده اند و همچنین نگرانی هایی در زمینه پاسپورت سیاسی که برای سفر به کشورهای مختلف مورد استفاده است و اینکه نام چه کشوری به عنوان محل تولد در آن ثبت شده است.

مریم منصف کانادا را کشور واقعی خودش می داند و می گوید تنها کانادا باعث تبدیل شدن او به آدمی است که امروز می بینیم و این کشور نقش مهمی در زندگی اش بازی کرده است، او بیش از هرچیز دیگری از اینکه کانادایی است بسیار خوشحال است.