شهروند ـ با شروع تلاش دولت لیبرال برای تغییر اندکی در سرود ملی کانادا O Canada ، برای تبدیل کردن آن به سرودی که از نظر جنسیتی خنثی باشد، ترودو واکنش های شدیدی را از مردم، طی نامه و ایمیل، دریافت کرده است. بسیاری از کانادایی ها می گویند که این سرود باید به همین شکل بماند و تغییر دادن آن عملی “نفرت انگیز”، “احمقانه” و “مسخره” است. آنها از دولت می خواهند که سرود ملی کانادا را به حال خودش رها کنند و از اینکه سیاست همه چیز را تغییر می دهد متنفرند. به عقیده ی بسیاری از مردم و کارشناسان عوض کردن جمله ی “in all thy sons” به “in all of us command” از نظر دستوری غلط است و چنین چیزی روزانه استفاده نمی شود.

o-canada

استفان هارپر در سال ۲۰۱۰ تلاش کرد که این تغییرات را در سرود ملی اعمال کند، اما به دلیل مخالفت های مردم این پیشنهاد مسکوت ماند.

با وجود مخالفت های زیاد و تند، برخی در این میان نظر متفاوتی دارند. تعدادی از نامه ها و ایمیل ها حاکی از آن است که برخی فکر می کنند اکنون سال ۲۰۱۶ است و باید گزینه های جنسیت زده از همه چیز حتی سرود ملی که مردم بسیار به آن تعصب دارند، برداشته شود.

تمامی افراد، اعم از مخالف و موافق، با جواب یکسانی از طرف دفتر ترودو مواجه شده اند مبنی بر این که ترودو از شنیدن دیدگاه کانادایی ها، چه موافق و منتقد، بسیار خوشوقت است و به تمامی این نگرانی توجه خواهد شد و همه ی نظرات قابل احترام است.