شهروند ـ برای دهه ها قرص های ضدبارداری در همه جا حضور داشت و برای خرید آن نیازی به هیچگونه تبلیغ و یا نام تجاری نبود، اما اکنون محبوب ترین روش ضدبارداری رایج در بین زنان کانادایی در حال افول است. تعداد نسخه ها برای خرید قرص های ضدبارداری در پنج سال گذشته بسیار کاهش داشته است و آمار نشان می دهد که داروخانه ها تعداد ۱.۱۷ میلیون نسخه در سال ۲۰۱۵ کمتر از سال ۲۰۱۱ دریافت کرده اند.

birth-control-pills

بسیاری از زنانی که سالیان سال است از این قرص ها استفاده کرده اند، می گویند از این که هورمون مصنوعی را وارد بدن خود کنند خسته شده اند و برخی اعتقاد دارند که خوردن این قرص ها باعث ایجاد افسردگی در آنها می شود. پزشکان نیز با این ادعا موافقند و آمارها نشان می دهد که استفاده از قرص های ضدبارداری آمار افسردگی در زنان را به شدت افزایش می دهد، اما روش های دیگر ضدبارداری که توسط زنان استفاده می شود نیز این ریسک را دارد و برخی از آنها حتی شدیدتر از قرص ها ایجاد افسردگی می کند.

اگرچه با وجود همه ی نگرانی ها همچنان استفاده از این قرص ها بسیار در بین زنان رایج است، اما بسیاری از افراد کم کم به روش های سنتی و طبیعی قدیمی روی می آورند و سعی دارند تا با دوری هرچه بیشتر از روش های شیمیایی بدن سالمتری داشته باشند.