شهروند- در هفته های گذشته نام راب فورد شهردار اسبق تورنتو تیتر اول بسیاری از خبرهای کانادا بود و این بار برای تقدیر و ستایش.

خبرها حاکی از این بود که قرار است تا یک استادیوم ورزشی برای تقدیر از راب فورد به نام او تغییر نام دهد که بحث و جنجال بسیاری را در میان طرفداران و اغلب مخالفان وی برانگیخت. این درخواست از جانب جان توری، شهردار کنونی تورنتو مطرح شده بود و او خواسته بود که استادیوم ورزشی Centennial Park به راب فورد تغییر نام دهد.

این درخواست به شدت و به تندی از جانب اعضای شورای شهر تورنتو نفی و رد شد و این مخالفت نشان دهنده این بود که هیچکدام از اعضای شورای شهر نمی خواهد حتی ثانیه ای به روزهای دوران راب فورد بیندیشد.

پیشینه راب فورد در بین اهالی تورنتو با جنجال بسیاری همراه بوده است و درخواست نامگذاری یک استادیوم به نام وی باعث شد که شهروندان تورنتو جانب گیری های بسیاری تندی را در فضای مجازی علیه این درخواست داشته باشند. برخی در این میان معتقد بودند که نامگذاری یک استادیوم به نام فورد موضوع بیراهی نیست، زیرا او زمانی مربیگری تیم ورزشی در یک دبیرستان را به عهده داشته است. برخی دیگر از دوستداران وی ابراز کرده بودند که فورد شخصیتی بسیار ویژه و جنجالی داشت و شرایط سیاسی روز را به چالش می کشید، اما رای گیری شورای شهر تورنتو نشان داد که جایی برای راب فورد وجود ندارد و ممکن است این جانب گیری ها فضا را برای برادر راب فورد که قرار است در انتخابات سال آینده شهرداری در مبارزات انتخاباتی شرکت کند، بسیار تنگ تر کند.