شهروند دولت مانیتوبا به طریقی ویژه از خواننده راک کانادایی، تام کوچراین(Tom Cochrane)، تشکر کرد. روز دوشنبه این خواننده گفت که وقتی دید دولت مانیتوبا بخشی از بزرگراه نزدیک محل زادگاه او را ، Lynn Lake ، با نام یکی از آهنگ های او با عنوان “Life is a Highway” نامگذاری می کند بسیار تحت تاثیر قرار گرفته است. این خواننده می گوید که بسیار خوشحال است و از این کار بسیار تحت تاثیر قرار گرفته است.

tom-cochrane-life-is-a-highway

این یک  شهری مرزی است و متعلق به اولین مهاجران به کاناداست. کوچرین می گوید که روحیه ی پدرش و جامعه ای که در آن بزرگ شده است در اشعار و آهنگ های او نمایان است.

۳۲۲ کیلومتر از بزرگراه استانی ۳۹۱ که شهر Lynn lake را به Thompson وصل می کند، ۲۵ سال بعد از این که آهنگ کوچراین جزو پرفروشترین ها اعلام شد، تغییر نام می دهد و با عنوان “Life is a Highway” نامگذاری می شود.

کوچراین آهنگ ساز بزرگی است که آهنگش نمادی برای زندگی است.