شهروند ـ برنامه ی جدید دولت که به مهاجران اجازه می دهد تا به طور داوطلبانه اقامت دائم خود را کنسل کنند، در سال ۲۰۱۴ توسط اتاوا اعلام شده و بدون انجام هیچ تبلیغاتی علاقه زیادی را به خود جلب کرده است. این برنامه می تواند کارآمدترین برنامه ی اجرا شده توسط اداره مهاجرت کانادا باشد، هیچ هزینه ای ندارد، ۱۴ روز طول می کشد تا به آن رسیدگی شود و ۹۷ درصد افراد شانس پذیرفته شدن دارند.

immigration

تعداد بالای متقاضیان نشان می دهد که بسیاری در کانادا فکر می کنند که کانادا کشور خوبی برایشان نبوده است و یا در کشور خودشان به مشکلی برخورده اند که مجبورند برای حفظ اقامت کشور خودشان از اقامت کانادا صرف نظر کنند.

این برنامه برای این به وجود آمد تا راهی باشد برای مهاجرانی که نتوانسته اند تعهد اقامت خود را در کانادا انجام دهند و یا به هر دلیلی تمایل ندارند که به عنوان مقیم در خاک کانادا باشند، اما همچنان دلشان می خواهد که برای دیدن دوستان و خانواده به کانادا سفر کنند.

در موارد دیگر ممکن است از متقاضیان درخواست شود تا دلیل پس دادن اقامت شان را اعلام کنند. متقاضیانی که بر اساس این قانون اقامت خود را پس می دهند از تمامی حقوقی که در کانادا دارند محروم شده و اگر بخواهند به کانادا سفر کنند اگر لازم شود باید برای ویزا اقدام کنند.

البته لازم به یادآوری است که این افراد می توانند دوباره برای اقامت کانادا درخواست بدهند و این اتفاق جنبه ی منفی برای پذیرفته شدن آنها نخواهد داشت.

برخی از کسانی که داوطلبانه اقامت خود را پس داده اند می گویند که از قوانین شهروندی کانادا به ستوه آمده اند و از این که بعد از گذشت سالیان هنوز شرایط دریافت شهروندی کانادا را ندارند بسیار ناراحتند و ترجیح می دهند قید این پروسه را بزنند.