شهروند ـ بانک TD نرخ پایه بهره ی وام را به مقدار ۰.۱۵% افزایش داده و به ۲.۸۵% می رساند. این تغییر به سرعت و از روز سه شنبه ترتیب اثر داده می شود. شایان ذکر است که برای ۱۵ ماه گذشته این نرخ ثابت بود. تنها مشتریانی که از وام هایی با نرخ متغیر بهره استفاده کرده اند تحت تاثیر این تغییر قرار خواهند گرفت و کسانی که وام هایشان را با نرخ ثابت دریافت کرده اند مشمول این تغییر نخواهند شد. همچنین بانک TD اعلام کرد که این تغییر مشتریان دارای Line of Credit را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

td-bank

به گفته ی سخنگوی TD Dخنگوی ی این بانک خواهد داد. ن دارای ر این تغییر قرار خواهند گرفت و کسانی که وام هایشان را با نرخ ثابت دریافت کرده اند مشمول ای این بانک  همواره در حال بررسی نرخ های بهره است و به دلایل گوناگون از جمله هزینه ی ای که بانک برای تامین مالی وام ها پرداخت می کند این نرخ ها را تغییر می دهد.

گفتنی است که این تغییرات بدون بررسی و تحقیقات گرفته نمی شود و قبل از هرگونه تصمیم گیری تاثیرات آن بر روی مشتریان سنجیده شده و با کارشناسان در این زمینه مشورت می شود.