شهروند بعد از درخواست رسمی شهردار تورنتو، جان توری، کاتلین وین اعلام کرد بر اساس یک قانون جدید شهرداری ها توانایی این را خواهند داشت که دوربین هایی در نزدیکی مدارس نصب کنند تا از این طریق بتوانند رانندگان متخلف را که به دلیل داشتن سرعت غیر مجاز باعث آسیب زدن به دانش آموزان می شوند شناسایی کنند.

وین می گوید که سرعت بالا یکی از دلایل اصلی بروز حوادث و سوانح رانندگی جدی در این شهر است. این قانون جدید بدین منظور است که شهرداری ها ابزار لازم برای برقراری امنیت مردم را در اختیار داشته باشند. نصب دوربین ها هم برای ایجاد امنیت برای کودکان است و هم در احترام به درخواستی است که بارها از طرف شهرداری ها انجام شده است.

camera-traffic

بر اساس این قانون جدید شهرها می توانند از ماشین های با سرعت بالا و پلاک آنها عکسبرداری کنند و از طریق پست برای صاحبان آنها بفرستند، مناطق بیشتری با تابلوی “سرعت را کاهش دهید” معرفی می شود و چراغ قرمزهای بیشتری نصب خواهد شد.