شهروند ـ کسانی که اهل کمپینگ و قایق سواری درپارک آلگان کویین باشند و یا تا به حال به جنگل های نیوفاندلند و بریتیش کلمبیا رفته باشند، زاغ خاکستری (grey jay)  را می شناسند.  هفته ی گذشته مجله ی جغرافیایی کانادا اعلام کرد که این پرنده نامزد عنوان پرنده ی ملی کانادا شده است و این خبر پاسخ های گوناگونی را برانگیخت. برخی اعتقاد دارند که چرا نباید جغد برفی و یا غاز معروف کانادایی برنده ی حتمی این عنوان باشد. به گفته ی یک کارشناس پرنده که ۵۰ سال است بر روی این زاغ مطالعه می کند، هیچ پرنده ای نمی تواند اندازه ی این زاغ ، کانادایی باشد.

gray-jay

این زاغ خاکستری که با عنوان های Grey Jay و یا Whiskey Jack شناخته می شود بسیار پرنده ی مهربانی است و به راحتی بر روی دست انسان ها می نشیند و مردم به راحتی می توانند با این پرنده ی وحشی ارتباط برقرار کنند. این پرنده مانند اجدادش کلاغ ها بسیار باهوش است و مانند آنها رفتار می کند و اگر مراقب نباشید حتما غذای شما را کش می رود.

زاغ خاکستری در پاییز غذا جمع کرده و در مناطق مختلفی پنهان می کند و در طی سرمای زمستان با ذکاوت تمام آنها را پیدا کرده و از آن را استفاده می کند و در اواخر زمستان تخمگذاری می کند.

بسیاری از پرندگان در هنگام زمستان به مناطق گرمسیر کوچ می کنند، اما زاغ خاکستری از لحاظ بیولوژیکی می تواند در این سرما تاب آورده و جوجه هایش را بزرگ کند. این قابلیت نشان می دهد که این پرنده خیلی بیشتر از چیزی که فکر می کنیم کانادایی است.

بعد از بررسی ۵۰۰۰ نوع پرنده تنها ۵ پرنده نامزد دریافت عنوان پرنده ی ملی کانادا شده اند که در لیستی که توسط  مجله ی Canadian Geographic  منتشر شده است نام آنها به این ترتیب است: غواص بزرگ شمالی (The common Loon) ، غاز کانادایی (The Canada Goose) ، Chickadee سیاه پوش، جغد برفی و در نهایت زاغ خاکستری.