آقای جوهری،

شنیدن خبر و دیدن عکس شما در ملاقات با نمایندگان رژیم  ج.ا.  و از این که واسطه باز کردن پای هواپیمایی سپاه پاسداران به کانادا شده اید به راستى که برایم شوکه کننده، غم انگیز و خشم برانگیز بود. شما عنوان یک نماینده ی منتخب در یک کشور دموکراتیک را بر خود دارید، اما آیا آنها نماینده واقعی مردم ایران بودند، یا کسانی که به شرط اعتقاد قلبی به خامنه ای و التزام عملی به خواسته های وى توسط شورای نگهبان برگزیده شده اند؟

مگر نه این است که بسیارى از ایرانیان کانادا از جمله نگارنده این متن یا برای رهایی از ستم و سرکوب آخوندها به دست همین سپاه پاسداران به این کشور پناه آورده اند و یا به خاطر غیرقابل تحمل بودن شرایط زندگی در ایرانی که به اشغال آخوندها درآمده و برای آینده خانواده هایشان مجبور به مهاجرت شده اند؟

اکنون شما چگونه به خود این حق و اجازه را می دهید که پای همان رژیم و همان سپاه پاسداران را به این کشور باز کنید؟

شما ادعا دارید که با آن نمایندگان در مورد نقض حقوق بشر در ایران صحبت کرده اید. آیا درباره آقاى سعید ملک پور که ساکن کانادا و حوزه انتخابى خود شماست و ٨ سال است که در زندان جمهورى اسلامى با احتمال خطر مرگ در هر روز به سر می برد، با نمایندگان جمهورى اسلامى گفت و گو داشته اید؟ ممکن است گزارشی از این صحبت های خود را به موکلین خود در ریچموند هیل بدهید؟

شما که خوشبختانه این امکان و شانس را دارید که در کشورى زندگى کنید که آزادانه سخن بگویید، چرا نگارنده این متن را در فضاى مجازى عمومى یعنى صفحه فیسبوک خود تنها پس از طرح یک پرسش که چرا در مراسم گرامیداشت یاد قربانیان کشتار ٨٨ شرکت نکرده اید بلاک کردید؟ به عنوان فردى که دو تن از بستگانم را در آن کشتار توسط جمهورى اسلامى از دست داده ام به شما یادآور می شوم تا زنده هستم صداى آنها و هزاران قربانى دیگر جنایات رژیم خواهم بود. کشتار دهشتناکى که همان پارلمان کانادا که شما نیز اکنون از اعضاى آن هستید به نام “جنایت علیه بشریت ” به رسمیت شناخته و محکوم کرده و روز نخست سپتامبر را به آن اختصاص داده است.

از راست به چپ:حسنعلی شهبازی لر، نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان بین المللی هوانوردی؛ یوناتن بت کلیا نماینده مورد تایید رژیم اسلامی از جامعه آشوریان و کلدانیان در مجلس اسلامی - سرپرست هیئت؛مجید جوهری، نماینده پارلمان کانادا،علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان، مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده لنگرود؛ علی بحرینی، دبیر کمیسیون عمران مجلس

از راست به چپ:حسنعلی شهبازی لر، نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان بین المللی هوانوردی؛ یوناتن بت کلیا نماینده جامعه آشوریان و کلدانیان در مجلس اسلامی – سرپرست هیئت؛مجید جوهری، نماینده پارلمان کانادا،علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان، مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده لنگرود؛ علی بحرینی، دبیر کمیسیون عمران مجلس

در ادامه پرسش هایم آیا از این نمایندگان پرسیدید که چرا در ایران هر روز به طور متوسط دستکم سه نفر اعدام می شوند و ج.ا. رکورددار اعدام در جهان به نسبت جمعیت است، و اینکه در کانادا اعدام وجود ندارد. مگر در اینجا هیچکس جرمی مرتکب نمی شود؟ یا مسأله چیز دیگری است و رژیم کماکان از این ابزار ایجاد رعب و وحشت استفاده ابزارى به عمل مى آورد؟ آیا از آنها پرسیدید که چرا آمار فقر، اعتیاد، تن دادن اجبارى به خودفروشى، بیکارى، کودکان کار، کارتن خوابها، خودکشى،… تا این حد در یک کشور ثروتمند از لحاظ منابع نفتى و…… بالاست؟

چرا کارگران ماه ها بلکه سالها بدون دستمزد و زیر سرکوب وحشتناکند، در حالی که وابستگان حکومتى با امنیت خاطر کامل و بدون هیچ پیگیرى و مجازات قانونى اختلاس هاى میلیاردى انجام می دهند؟

چرا بااستعدادترین، دلسوزترین و بهترین فرزندان ایران  از فعال حقوق کودک گرفته تا نقاش و فیلمساز و… محکوم به تحمل سال ها پشت میله هاى زندان بودن و یا مجبور به ترک میهن می شوند؟

شما که عنوان می کنید زنان در کانادا حق زندگى آزادانه و بدون خشونت را دارند، آیا این حق را براى زنان هم میهنتان در ایران نیز قائل هستید؟

بی گمان از شرایط اسفناک زنان ایران و قوانین بسیار ظالمانه و سرشار از خشونت جمهورى اسلامى درباره آنان آگاهید. چه گام هایى در راستاى اعتراض، بازدارى و لغو این قوانین برداشته اید؟

در حالی که اقلیت هاى دینى و اقشار گوناگون چون بهائیان، سنى ها، گروندگان به مسیحیت و منتقدین به اسلام و همچنین غیرباورمندان به هر گونه دین رسمى و حتى روحانیون شیعه منتقد رژیم و همچنین دگرباشان جنسى زیر شدیدترین سرکوب و آزار هستند، شما چه گامى براى حمایت از قربانیان سرکوب سیستماتیک رژیم انجام می دهید؟

آقای جوهری، شما از فرصت دموکراسی کانادا سوءاستفاده و به نام نماینده مردم و با خیانت به آنان و کانادا برای یک رژیم فاشیست، سرکوبگر و جنایتکار تبلیغ و راهگشایى می کنید. کانادا هر سال و از جمله امسال نیز موارد نقض حقوق بشر توسط جمهورى اسلامى را به سازمان ملل می برد و آن را محکوم می کند. آیا شما سهم و نقشى در این پیگیرى مستمر کانادا در این راستا با توجه به موقعیت خود داشته اید؟ یا سکوت و چشم بر هم گذاشتن بر همه جنایات رژیم  و همکارى با آن را برگزیده اید؟

پرسش از شما و هر مقام دیگر در کانادا حق من شهروند و پاسخگویى وظیفه شماست. در پایان این نوشته  به شما یادآور می شوم  که اینجا کاناداست، نه کشور زادگاه اشغال شده ی ما؛ و شما و هر مقام دیگرى مسئول در قبال اعمال و گفتار خود هستید.

سیما تاجدینى عضو پیشین هیأت مدیره کنگره ایرانیان کانادا

 و مسئول کمیته حقوق بشر کنگره در طول تصدى