شهروند ـ بر اساس تغییراتی که روز پنج شنبه توسط وزیر بهداشت انتاریو اعلام شد، مسافرانی که نیاز به واکسن هایی از قبیل هپاتیت، حصبه و یا تب زرد داشته باشند قادر خواهند بود که از تاریخ ۱۵ دسامبر در داروخانه های محلی خود این واکسن ها را دریافت کنند. داروخانه ها از تاریخ ذکر شده خواهند توانست علاوه بر واکسن سرماخوردگی، که حدود ۴ سال است ارائه می شود، ۱۳ نوع واکسن دیگر را نیز برای استفاده ی افراد عرضه کنند. بنابراین به جای بردن نسخه به داروخانه، گرفتن واکسن و برگشتن نزد دکتر برای تزریق، متقاضیان می توانند با نسخه به داروخانه رفته و همانجا واکسن را دریافت و تزریق کنند.

flu-shots

کسانی که تمایل داشته باشند همچنان توسط دکتر تزریق برایشان انجام شود می توانند مانند قبل، بعد از خرید واکسن به دکتر مراجعه کنند. برخی از این واکسن ها نیازی به نسخه هم نخواهد داشت. داروخانه ها در بیشتر استان ها مانند بریتیش کلمبیا و آلبرتا نیز اجازه ی تزریق خواهند داشت. ۱۳ واکسن به ترتیب زیر خواهد بود: BCG، HIB، HPV، هپاتیت A، هپاتیتB، زونا، التهاب مغزی ژاپنی، مننژیت، بیماری Pneumococcal، هاری، تیفویید، آبله مرغان و تب زرد.