شهروند- اسکوپ ماه گذشته بر روی لبه ی پنجره ی طبقه ی چهارم ساختمان تورنتو استار پیدا شد. مسئولان ۴ روز صبر کردند که خودش آرام آرام پایین بیاید  و همزمان نیز در تلاش بودند تا راکون وحشت زده را نجات بدهند. وقتی که اسکوپ نجات داده شد بسیار تشنه، گرسنه، لاغر و وحشت زده بود. به گفته ی مدیر عامل مرکز حیات وحش تورنتو چندین روز بر روی لبه ی پنجره سر کردن برای یک نوزاد راکون چندان کار راحتی نبوده است.

raccoon

او می گوید که  بعد از سپری کردن یک ماه در مرکز توانبخشی حیوانات هم اکنون حال اسکوپ خوب است و می تواند خودش در حیات وحش به زندگی ادامه بدهد، در طی این یک ماه بیشتر سعی بر این بود که از لحاظ غذایی به اسکوپ رسیدگی شود، زیرا خوشبختانه هیچ گونه بیماری نداشت.

raccoonrescue

این راکون روز دوشنبه توانست به دل طبیعت برگردد. او در دره ی Rosedale رها شد. جایی که به دلیل داشتن محیط مناسب و پوشش طبیعی غنی محل زندگی بسیاری از حیوانات مانند روباه و گوزن است.