شهروند ـ تبدیل کامل سیستم کرایه ی TTC به کارت هایPresto  کمی بیشتر از زمان اعلام شده توسط این سازمان به طول خواهد انجامید. طی نشستی در اواخر هفته ی گذشته مدیر عاملPresto  اعلام کرد که این تبدیل سیستم پرداخت کرایه تا سال ۲۰۱۸ طول خواهد کشید، زیرا TTC به زمان بیشتری نیاز دارد تا تمامی روش های دیگر کرایه را جمع آوری کرده و از سیستم خارج کند.

presto

در کنفرانس های خبری قبلی سخنگوی TTC اعلام کرده بود که این روند تا سال ۲۰۱۷ به سرانجام خواهد رسید، اما به دلیل این که شیوه های پرداخت قدیمی، مانند کارت های ماهیانه و توکن، به تعداد بسیار زیادی در بین مردم وجود دارد و نمی توان به یک باره از قبول همه ی آنها سرباز زد قرار بر این است که تا سال ۲۰۱۸ این اتفاق بیفتد ولی هنوز تاریخ دقیقی برای آن مشخص نشده است.