شهروند ـ استان انتاریو اعلام کرد که تغییرات جدید در قانون باعث خواهد شد از این پس اقدامات تنبیهی بیشتری در مورد سوءاستفاده ی جنسی از بیماران توسط پزشک و کادر درمانی صورت بگیرد، از جمله منجر به ابطال فوری، اتوماتیک و  اجباری پروانه ی پزشکی مربوطه شود.در حال حاضر اعمالی نظیر سکس از طریق مجرای جنسی، سکس دهانی و خودارضایی جزو اعمالی است که به طور اتوماتیک پروانه ی پزشکی شخص خاطی را باطل می کند، اما اعمالی نطیر لمس کردن بدن جزو آزار جنسی نیست و تصمیم برای لغو پروانه به کمیته ی انضباطی کالج نظارتی بهداشت واگذار می شود و همین امر موجب می شود که پزشک خطاکار تا معلوم شدن نتیجه ی تصمیم این کمیته به کارش ادامه دهد و افراد بیشتری را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دهد.

college-of-physicians

این تغییرات در قانون که توسط وزیر بهداشت انتاریو اعلام شد بعد از بررسی  های کامل از اوایل بهار سال ۲۰۱۷ اعمال می گردد.

بنابر اظهارات وزیر بهداشت اعمالی وجود دارد که سوءاستفاده ی جنسی است، اما به دلیل نقص در قانون امکان این که بسیاری از بیماران در این رابطه حقوقشان نادیده گرفته شود و صدایشان شنیده نشود وجود دارد،  که در دراز مدت ممکن است باعث بی اعتمادی عمومی به سیستم بهداشت و درمان گردد. اتفاقی که باید جلوی آن گرفته شود.