شهروند- ۳۴ کانادایی جوان از میان ۵۰۰۰ نفر برای دریافت جایزه ی معتبر Loran Scholar انتخاب شده اند که ۶ نفر آنها در تورنتوی بزرگ ساکن هستند. این جایزه به جوانانی تعلق می گیرد که علاوه بر موفقیت در درس و مدرسه از خودشان شخصیت ویژه، مشارکت اجتماعی و پتانسیل واقعی برای رهبری در آینده را نشان بدهند.

معیار انتخاب Loran Scholar بر شخصیت جوانان تمرکز دارد و بر این باور استوار است که یک پارچگی، شجاعت ذهنی و استقلال فردی شاخص های بالاتری از تنها استاندارد بالای علمی در مدرسه  و دانشگاه است.

یکی از برگزیدگان این جایزه به نام  Katherine Gotovsky  می گوید که دلش می خواهد تا به مردم کمک کند تا مشکلاتش

ان را حل کنند. او در انجمنی به زنان کمک می کنند تا کامپیوتر یاد بگیرند و در بخش های مختلفی در مدرسه اش فعالیت دارد و سعی می کند به بهبود جامعه اطرافش کمک کند.

این جایزه ی معتبر به برگزیدگان، هرکدام ۱۰۰,۰۰۰ دلار در طی ۴ سال اهدا می کند. این جایزه شامل سالیانه ۱۰,۰۰۰ دلار کمک هزینه تحصیلی و دسترسی به ۱۰,۰۰۰ دلار برای فرصت های کارآموزی در تابستان است.

دیگر برندگان این جایزه در تورنتوی بزرگ عبارتند از : Elektra Dakogiannis، Georgia Koep-Freifeld، Eden Wondmeneh، Lauren Prophet و John Milkovich.