شهروند ـ آناستازیا لین، دختر شایسته ی کانادا در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد که دیگر تمایلی ندارد در هیچ مسابقه ی زیبایی شرکت کند و می خواهد تنها کار بازیگری اش را دنبال کرده و به یک منتقد دولت چین در زمینه ی مسایل حقوق بشر تبدیل گردد و در این زمینه فعالیت کند. او می گوید که حرفی نزدن  در مقابل جنایاتی که دولت چین انجام می دهد و ساکت نشستن در مقابل نقض حقوق بشر در این کشور بسیار ناشایست است و کاری از پیش نمی برد.

لین معتقد است که فشار عمومی کارساز است و باعث بالا بردن آگاهی می شود، بسیاری فکر می کنند که چین بسیار بزرگ است و قانون شکنان به منتقدان خود گوش نمی کنند، اما این صحت ندارد و در دراز مدت نتیجه خواهد داد.

بنا بر گزارش های سازمان حقوق بشر بسیاری از افرادی که در چین پیرو آیین مذهبی خاصی به نام “Falun Gong”هستند در زندان ها اعدام و کشته می شوند تا اعضای بدن آنها در صنعت پیوند اعضا در چین استفاده شود و این یک نقض صریح حقوق بشر است.

لین می گوید که از زندگی دختر شایسته ی قبلی کانادا، نازنین افشین جم، الهام گرفته است، کسی که فعالیت های بسیاری در زمینه ی حقوق بشر انجام داد.