شهروند ـ به دنبال انتشار آمار کشته شدگان عابران پیاده در سال ۲۰۱۶ و نشان دادن اینکه بیشتر این افراد از میان سالمندان بوده اند شهرداری تورنتو اعلام کرد که قصد دارد تا در دوازده تقاطع اصلی در خیابان ها، محل امنی برای عبور سالمندان ایجاد کند. بر اساس گزارشات پلیس ۳۷ نفر از ۴۳ نفری که سال گذشته بر اثر تصادفات در خیابان ها جان خود را از دست داده اند ۵۵ ساله و بالاتر بوده اند، و سال ۲۰۱۶ مرگ بارترین سال برای عابران پیاده، بویژه افراد مسن، در یک دهه بوده است. شهردار تورنتو می گوید که باید آمار کشته شدگان بر اثر تصادفات در تورنتو به صفر برسد.

اولین مکان هایی که در آن این برنامه “seniors safety zones” اجرا خواهد شد دانداس غربی و بلور غربی خواهد بود. به دلیل نزدیک بودن این مناطق به اکثر مطب های پزشکی و مناطق ویژه سالمندان، تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات نیز در آنها بیشتر است.

علاوه بر ایجاد مناطق امن برای سالمندان، تمهیدات دیگری نیز از قبیل ایجاد چراغ قرمزهای بیشتر، نصب سیگنال عابر پیاده در مکان هایی که فاقد آن هستند، کاهش سرعت مجاز در برخی مناطق و بسیاری تمهیدات دیگر، از جمله اقداماتی است که برای ایجاد امنیت بیشتر جاده ها و جلوگیری از کشته شدن شهروندان در برنامه های شهرداری قرار دارد.