شهروند ـ با توجه به ازدیاد آمار مرگ و میر ناشی از سوءاستفاده از مواد مخدر در تورنتو دولت انتاریو قبول کرده است که از ایجاد سه سایت تزریق امن برای معتادان در تورنتو پشتیبانی کرده و در این زمینه کمک های مالی لازم را فراهم کند.  این خدمات به گفته ی سازمان بهداشت تورنتو در تقاطع خیابان یانگ و دانداس، مرکز بهداشتی Queen West واقع در خیابان بترست و مرکز بهداشتی South Riverdale در بلوار کارلا واقع خواهد بود.

وجود چنین خدماتی باعث خواهد شد که از مصرف مواد مخدر و تزریق آن در مکان های عمومی جلوگیری شود و آمار کشته شدگان ناشی از سوء مصرف و سوء تزریق کاهش یابد، زیرا قرار بر این است تا تزریق در این مکان ها زیر نظر پرستاران و به اندازه ی مورد نیاز انجام گیرد.

شهرداری از دولت انتاریو خواسته است که سالانه مبلغ ۱.۸ میلیون دلار برای هزینه های این مراکز اختصاص داده و همچنین مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ دلار نیز برای شروع پروژه در اختیار آنها قرار دهد.