شهروند ـ جنایتکار سریالی تورنتو، سلوا کومار سابیاه (Selva Kumar Subbiah) که در ۲۱ دسامبر سال ۱۹۹۲ به جرم تجاوز و آزار جنسی تعداد زیادی زن در تورنتو دستگیر و به زندان افتاد، پایان ژانویه امسال(۲۰۱۷) از زندان آزاد خواهد شد و هنوز معلوم نیست که دولت کانادا او را به کشور مادری اش، مالزی، باز خواهد گرداند و یا به خیابان های تورنتو برمی گردد.

بسیاری از مردم از جمله تعدادی از قربانیان این جنایتکار از این که او آزاد خواهد شد بسیار نگران هستند و خاطره وحشتناک و ناراحت کننده اتفاق های آن سالها آن ها را رها نمی کند.

سابیاه با استفاده از عناوین شغلی مختلف و تبلیغ کردن در مکان های عمومی توانسته بود که زن ها را به خانه اش در تورنتو کشانده و پس این که آنها را به وسیله ی دارو بیهوش می کرد به آنها تجاوز کرده و با پخش کردن عکس هایشان از آنها اخاذی می کرد.

برخی از این قربانیان بسیار جوان بوده اند و در میانشان دختری ۱۴ ساله هم به چشم می خورد. او حتی از داخل زندان هم دست از کارهای خود برنداشت و در سال ۱۹۹۸ از پشت میله های زندان با فرستادن عکس لخت زنان از بعضی از آنها اخاذی می کرد.

گفته می شود که زندان و تنبیهات داخل زندان برای او موثر نبوده است و احتمال این می رود که سابیاه قادر باشد دوباره به اعمال زشتش برگردد. برخی از قربانیان خواستار این هستند که این فرد پس از آزادی به کشورش برگردانده شود، خواسته ای که در زمان دادگاه سابیاه ، توسط قاضی پرونده اش نیز مطرح شد.