مروری بر تعالیم آئین بهایی

امانت و درستکاری صفتی است لازمه بقا و دوام حیات انسانی، لازمه استحکام مبانی جامعه بشری. تخلق به این اخلاق شریف شخص را الزام می‌کند که صرفاً و منحصراً از ثمرات زحمت و نتیجه کار مشروع خویش بهره‌مند گردیده از تجاوز به مال و حقوق دیگران اجتناب ورزد و خود نیز از تعدی دیگری طبعاً مصون و محفوظ ماند. ضرورت و الزوم این صفت تا حدی است که پایه و اساس و شالوده ادیان الهی را تشکیل می‌دهد و تربیت و تعلیمات مظاهر مقدسه در عالم انسانی و اجرای عدالت و قوانین و تشریع شرایع کلاً به این نتیجه غایی متوجه بوده است که افراد بشر از دستبرد و تجاوز یکدیگر در امان باشند و بتوانند به آسایش و فراغ خاطر به وظایفی که در این عالم هستی موظف هستند قیام و اقدام کنند. قوانین جزایی که در شرایع الهیه و همچنین در قوانین مدنیه وضع گردیده همه برای این منظور بوده که اموال و حقوق و شئون افراد از دستبرد و تجاوز و خیانت یکدیگر محافظه و صیانت شود و مال و منال و حقوق و شئون هر کس از آن خود او بوده چشم طمع دیگری متوجه آن نباشد.

وجوه امانت و اثرات هر یک به شرح ذیل توضیح داده می‌شود:

  • امانت در فکر و اندیشه، چون تمام اعمال بشر محصول فکر و اندیشه اوست طبعاً برای حصول به رتبه و صفت امانت لازم است که فکر و اندیشه به کلی از شئون نفس و هوی و تصور خیانت و خطا پاک و منزه و به حلیه (مهارت) تقوا آراسته باشد تا اصولاً تصور خیانت در خاطر نقش نبندد تا چه رسد به آن که جامه عمل بپوشد. ۲- امانت در اسرار مردم، از این مرحله منظور آن است که انسان نسبت به شئون دیگران امین بوده و در اشاعه و افشای نواقص و اسرار شخصی افراد دیگر خودداری نماید و شئون و حیثیات افراد را پایمال هوی و هوس خویش نسازد و در موارد شهادت به حق امین بوده جز به صدق و راستی تکلم نکند.

۳- امانت در عمل، این مرحله مربوط به تمام معاملات و افعالی است که در زندگانی روزمره خود انجام می‌دهیم. باید پیوسته خداوند عادل و بینا را ناظر معاملات خود دانسته مراقبت نماییم از راه اغفال و فریب و جبر و عنف و تدبیر و تزویر از هیچ کس و از هیچ مقامی به غیر حق استفاده نکنیم و به مال و دارایی هیچ کس ذره‌ای خیانت نورزیم. در وظایفی که به عهده گرفته و تعهداتی که نموده‌ایم غفلت و مسامحه نکنیم زیرا همان اندازه که خیانت به مال دیگری خیانت است، خیانت در هر کاری هم که برای دیگران به عهده گرفته‌ایم یا وقتی که به دیگران فروخته‌ایم آن نیز خیانت است.

۴- نکبات، خیانت و ترک امانت، گذشته از اثرات مشئومی (بدیمن) که خیانت و تحصیل مال ناپاک در امور دارد و محتاج به توضیح نیست اموال ناپاک همواره مصائب و بلایایی را چه برای شخصی و چه در اعقاب (فرزندان) او پدیدار می‌کند و مقصد مطلوب را از بین می‌برد. زیرا مقصود از تحصیل مال آسایش و امنیت خاطر و کسب شرافت است و حال آن که اموال ناپاک آسایش و امنیت خاطر را چه از خود شخص خائن و چه از اعقاب و اولاد او سلب کرده و بعلاوه شخص خائن در انظار عمومی خار بوده و از مرحله شرافت دور است.

حضرت بهاءالله می فرمایند: باید کل به قمیص (لباس) امانت و رداء دیانت و شعار صدق و راستی ظاهر و باطن خود را مزین نمایند تا سبب علو امر و تربیت خلق گردد. و باز می‌فرمایند بعضی اموال ناس را حلال دانسته و حکم کتاب را سهل شمرده‌اند….  آسمان امر الهی به آفتاب امانت روشن است. به حبل امانت متمسک شو و به ذیل صداقت متشبث…. امروز احسن طرازعندالله (نزد خدا) امانت است فضل و عطا از برای نفسی که به این زینت کبری مزین گشته. حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند  امانت عندالحق اساس دین الهی است و بنیاد جمیع فضایل و مناقب است. اگر نفسی از آن محروم ماند از جمیع شئون محروم. با وجود قصور در امانت از ایمان و دیانت چه ثمری و چه اثری و چه نتیجه و چه فایده‌. اما قضیه امانت و دیانت فی الحقیقه در این دور بدیع اعظم برهان ایمان و ایقان است. اگر نفسی به جمیع اعمال خیریه قائم ولی در امانت و دیانت ذره‌ای قاصر اعمال خیریه مانند سپند گردد و آن قصور آتش جهانسوز شود… مقصود آن است که امانت عندالحق اساس دین الهی است و بنیاد جمیع فضائل و مناقب (صفات حمیده). اگر نفسی از آن محروم ماند از جمیع شئون محروم. حضرت عبدالبهاء عنایتاً به شخصی می‌فرمایند…. امروز شجاعت و مردانگی و جسارت و فرزانگی امانت است امانت، دیانت است دیانت، صداقت است صداقت….

تا توانی با وفا باش و ره صدق و صفا پیما تا انسان به صداقت و امانت و وفا و محبت و ولا (دوستی و محبت) موفق نگردد نصیبی از موهبت یزدان نبرد و اگر ایامی چند خدا مهلت دهد ولی عاقبت جفاکار و بی امانت و بی‌دیانت به جحیم ذلت مبتلا شود و به این نصیحت گوش دار البته به راستی و درستی و حق پرستی پرداز تا به آنچه خواستی مؤید و موفق گردی و آرزوی دل و جان شایگان گردد.

خوانندگان عزیز، در صورتیکه مایل به دریافت نسخه ای از مقاله فوق از طریق ایمیل هستید و یا راجع به  تعالیم بهائی سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید:  پیامگیر :     ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵         ،    ایمیل:  anyquestionsplease@gmail.com

وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی  :      www.reference.bahai.org/fa