شهروند-  روز سه شنبه Bell Media اعلام کرد که در پی یک سری بازسازی های عملیاتی تعداد زیادی از کارمندان خود را در سراسر کانادا و در ۲۴ شعبه ی این شرکت اخراج خواهد کرد.یکی از مقامات این کمپانی اعلام کرد که نام کسانی که از کار بیکار می شوند را به طور عمومی اعلام نخواهد کرد. این تغییر سایز شرکت و از کار بیکار شدن تعداد زیادی از کارمندان به دلیل افزایش رقابت بین المللی، پیشرفت  در صنعت تکنولوژی آمریکا و تاثیرات آن بر کانادا و تبلیغات و فشارهای نظارتی بالا اتفاق می افتد. شرکت رسانه ای بل، صاحب تعداد زیادی کانال تلویزیونی، ۱۰۵ کانال رادیویی، بیش از ۲۰۰ وب سایت و ۳۰ اپلیکشین موبایل است.

این شرکت رسانه از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵ تعداد ۶۵۶۸ نفر را استخدام کرده که نسبت به رقم ۷۳۴۲ در سال گذشته، کمتر بوده است.