شهروند- پرونده ی تشکیل شده علیه مدیر امور مالی کمپانی هووای، که ماه گذشته در ونکوور دستگیر شد، می گوید که این کمپانی با دو شرکت مخابراتی مرتبط بوده است و از این طریق تحریم های آمریکا را دور زده است.

یکی از این شرکتهای مخابراتی به نام Skycom Tech Co در تهران فعالیت می کند و دیگری در جزیره ی موریس است که توسط صاحب اسکای کام در ایران اداره می شود.

این دو شرکت مخابراتی از کمپانی Huawei منفک نبوده اند و ظاهرا هر دو تحت نظارت این کمپانی بزرگ اداره می شدند. مدیر امور مالی Huawei، ظاهرا مینگ ونژو (Meng Wanzhou) با از بین بردن تمام معاملات بانکی با ایران بانکهای جهانی را دور زده است تا از این طریق نشان دهند ارتباطی با این شرکتهای مخابراتی ندارد.

مدارکی که توسط رویترز در ایران و سوریه به دست آمده نشان می دهد که Huawei، یکی از بزرگترین تامین کننده های تجهیزات مخابراتی در جهان، بیش از آنچه ادعا کرده با ایران و سوریه در ارتباط بوده است.

این مدارک همچنین نشان می دهد که یکی از مدیران بلندپایه ی Huawei به عنوان مدیریت شرکت مخابراتی اسکای کام در تهران منسوب شده است و یک فرد چینی دیگر دارای حق امضا برای حسابهای بانکی Huawei و اسکای کام در ایران است.

بنابر اعلام رویترز و اظهارات یک وکیل در حوزه ی مدیترانه ، Huawei در سوریه در دوران آنچه “روزهای سگی” (Canicula ) نامیده می شود، عملیات مختلفی انجام داده است. این اظهارات روند بررسی پرونده و ادامه ی آن را با پیچیدگی های بیشتری مواجه کرده است.