شهروند ـ  سرانجام با تصویب تمدید قرارداد ۲ ساله معلم های دوره ی ابتدایی در انتاریو، افزایش حقوق آنها و بازنگری در تعداد دانش آموزان درکلاس های مهدکودک انتاریو، این نیروی کار دولتی در انتاریو توانست به آرامشی نسبی دست یابد. پیش از این قرار بر این بود که قرارداد معلم های ابتدایی در آگوست سال ۲۰۱۷ منقضی شود، اما دولت لیبرال طی مذاکرات فراوان توانست این قرارداد را تا آگوست سال ۲۰۱۹ تمدید کند. این اتفاق بدین معنی است که تا انتخابات نخست وزیری سال ۲۰۱۸ هیچگونه کمپین، چانه زنی و درخواستی از جانب این نیروی کار دریافت نخواهد شد.

خانم میتزی هانتر وزیر آموزش انتاریو

با تصویب تمدید این قرارداد معلم های دوره ی ابتدایی طی دوسال حدود ۴ درصد افزایش حقوق خواهند داشت و همچنین سایز و تعداد دانش آموزان کلاس های مهدکودک که به دلیل شلوغی بیش از اندازه باعث شکایت بسیاری از والدین شده بود نیز به تعداد ۳۰ نفر در سال آینده و ۲۹ نفر در سال بعد از آن کاهش خواهد یافت. و در نهایت دولت تصویب کرد که بودجه ای معادل ۸۹ میلیون دلار برای حمایت از آموزش و پرورش و استخدام مربیان برای آموزش های ویژه اختصاص دهد.