شهروند- به نظر می رسد که بحران سوءمصرف مواد مخدر که در سرتاسر کانادا اخبار آن به گوش می رسد شکل جدیدی به خود گرفته است و جنبه های منفی این بحران در پایتخت کانادا اتاوا بسیاری از پدران و مادران را درگیر و نگران کرده است. بسیاری از خبرها نشان از مرگ نوجوانان این استان بر اثر مصرف مواد مخدر دارد. قرص های تقلبی که به عنوان مواد مخدر توسط نوجوانان این شهر مصرف می شود بسیار ارزان بوده و مقدار کشنده ای از فنتانیل در خود دارد که مصرف کننده را به خواب عمیقی فرو برده و اگر سریع به وی کمک نشود می تواند به راحتی باعث مرگ افراد شود، اتفاقی که تجربه ی آن برای خانواده ی کلوئی کوتول ۱۴ ساله بسیار دردناک است. این دختر که دانش آموز کلاس ۹ ام بود چندی پیش بر اثر مصرف این قرص ها جان باخت.

دارویی که تزریق سریع آن می تواند فرد را از مرگ نجات دهد و از خواب عمیق بیدار کند  Naloxone نام دارد که استفاده از آن به خانوده هایی که درگیر این مسائل هستند آموزش داده می شود و می توانند از طریق داروخانه ها آن را تهیه کنند.

برخی معتقدند که سوء مصرف مواد در اتاوا به حدی نیست که به حالت هشدار در بیاید اما نگرانی خانواده ها بیش از این حرف هاست و حکایت از این دارد که آمار دقیقی از کشته شدگان بر اثر این مواد وجود ندارد و وضعیت خطرناک تر از چیزی است که نشان داده می شود.