عملیات تروریستی اخیر در انگلیس و شاید بتوان گفت در سراسر جهان حکایت از آن دارد که هر روز جامعه ناامن تری نسبت به دیروز داریم. دلیلش هم توانایی بیش از حد گروه های تروریستی نیست یا در مقابل ضعف مامورین امنیتی نمی باشد، بلکه شاید به قول دست اندرکاران علم مدیریت ریسک همه این موارد را بتوان بر گردن “نادیده و کوچک شمردن آثار و شواهد حاصله” دانست. به عبارت دیگر تقریبا همیشه شاهد هستیم که الگوهای به کار گرفته شده از طرف تروریستها یکسان است و از یک روند مشابه تبعیت می کنند. اول با چاقو یا هر سلاح سرد دیگری افسر پلیس یا مامور مربوطه مورد سوءقصد قرار می گیرد و این مطلب باعث توجه همه به این منطقه می شود و سپس عامل تروریستی دوم با وسیله نقلیه مجاز (کامیون یا ماشین شخصی) مردم را زیر گرفته و باعث فاجعه دوم می شود. در اکثر قریب به اتفاق موارد چند حادثه تروریستی پشت سر هم اتفاق می افتد که باعث گیجی و سردرگمی ماموران مبارزه با تروریست می شود.

مدیریت ریسک در مبارزه با عملیات تروریستی بسیار کارساز بوده و تمرین مستمر و اجرای آن بسیار پیشنهاد می شود. مراحل آن به صورت زیر طراحی شده است:

۱- طراحی مدیریت استراتژیک: هر منطقه / محله / شهر یا استان از خصوصیات ویژه ای بهره مند است که این موارد نظر گروه های تروریستی را به خود جلب می کند. اگر در شهری اقامت داریم که جذبه توریستی دارد یا مراکز دولتی مهم در آنجا متمرکز است مثل مجلس و مراکز تصمیم گیری، سد یا مرکز تقسیم برق استانی، بایستی بدانیم که احتمال جلب نظر تروریستها زیاد است و برای مقابله خود را آماده کنیم و تمامی تغییر و تحولات را زیر نظر داشته باشیم و حتی المقدور احتمال تحقق ریسک را کم کنیم و از ضرر و زیان حاصله بکاهیم.

۲- شناخت توان و ضعف سیستم: دانستن نقاط ضعف و قوت مهمترین مرحله از مدیریت ریسک است چرا که قادریم با سرمایه گزاری مناسب حتی المقدور از کاستی ها بکاهیم و به توانایی ها اتکاء کنیم. این مرحله باعث می شود که از گروه های تروریستی عقب نباشیم و سورپرایز نشویم.

۳- نقشه عملیات اجرایی: در این مرحله مدیر ریسک تمام تلاش خود را به این مورد معطوف می کند که چطور در کوتاهترین زمان ممکن گروه های مبارزه با تروریست به محل اعزام شوند تا بتوانند از توسعه ضرر و زیان بیشتر جلوگیری کنند و نگذارند که ترور به مناطق دیگر تسری پیدا نماید و در نهایت عوامل ترور را شناسایی و دستگیر کنند.

۴-تمرین و آماده سازی مستمر: آماده بودن و درک از آخرین ابزارها و ادوات و فن و فنون مبارزه با تروریست بسیار مهم است این مورد باعث می شود که تروریستها بدانند که این منطقه برایشان امن نیست و در ثانی بجز گروه های مبارزه با ترور گروه هایی مثل پلیس، آتش نشانی و گروه های امدادی دیگر نیز لزوم تمرین و آماده سازی را بهتر درک کنند و خود نیز در برنامه ریزی های داخلی این مورد را در نظر بگیرند.

۵- تحقیق- مطالعه و مشابه سازی: اگر چه مطالعه و تحقیق روش های مشابه تروریستها مفید است و می توان از الگوهای آنها اطلاع پیدا کرد ولی همیشه نمی توان به آنها اکتفاء کرد و بایستی مشابه سازی و امکان موارد دیگر را نیز در نظر گرفت. دیده شده که بعضی از موارد تروریستی با نقشه و الگوی جدیدی صورت گرفته که باعث تعجب مسئولان شده است. برای جلوگیری از این مورد بایستی مسئولان و مدیران ریسک از قدرت تخیل خود نیز بهره ببرند و همه سناریو ها را در نظر بگیرند.

با آرزوی جهانی عاری از ترور و سراسر پر از صلح و صفا و صمیمیت برای همه شما خوانندگان محترم.