شهروند- سال ۲۰۰۴ اعلام شد که نسخه ی کانادایی دیکشنری آکسفورد برای آخرین بار ویرایش شده است و دیگر تغییری در آن صورت نخواهد گرفت، در واقع اعلام شد که این نسخه آخرین لغات کانادایی را در بر دارد و چیزی به آن اضافه نخواهد شد. این اعلام زنگ خطری بود تا زبانشناسان برجسته ای مانند استفان دولینگر (Stefan Dollinger) کانادایی را بر آن دارد تا به کمک بسیاری دیگر از زبانشناسان از سرتاسر کانادا شروع به تدوین یک دیکشنری کاملا کانادایی با عنوان Dictionary of Canadianisms که با نام اختصاری DCHP-2 شناخته می شود کنند که ماه پیش و خیلی به موقع به پایان رسید.

این زبانشناسان از این می ترسیدند که زبان انگلیسی کانادایی تحت تاثیر انگلیسی آمریکایی و یا بریتانیا قرار گرفته و لغات مخصوص به خودش از بین برود. دیکشنری جدید که یک هدیه ی ویژه به کانادا برای جشن اتحاد ۱۵۰ سالگی اش است شامل کلماتی است که فقط متعلق به کاناداست و ریشه یابی این کلمات را نیز در بر دارد. این دیکشنری به ما نشان می دهد که کانادا فقط هاکی و تیم هورتون و هوای سرد نیست و دریچه ای را از تاریخ و سرگذشت این کشور برای ما می گشاید که شاید کمتر کسی از آن آگاه باشد.