شهروند- فعالان حقوق بشر و طرفداران دستمزد برابر از دولت انتاریو می خواهند که درباره ی شکاف دستمزد بین افراد به دلیل جنسیت آنها شفاف سازی کند، شکافی که تقریبا ۳۰ سال است دست نخورده باقی مانده است و به همین دلیل کانادا در حال از دست دادن مرتبه ی جهانی خود در این زمینه است.

در میان کشورهای جهان ایسلند تنها کشوری است که  که به تازگی کارفرمایان را مجبور کرده است تا از این امر اطمینان حاصل کنند که زنان و مردان در موقعیت های شغلی برابر به میزان برابر دستمزد دریافت می کنند.

شکاف دستمزدی بین زنان و مردان امر تازه ای نیست و تلاش برای از بین بردن آن حتی در کشوری مانند کانادا که مدعی حقوق بشر در دنیاست با موانع بسیاری روبروست و یکی از دلایل این شکاف این است که کمتر بودن میزان پرداختی به زنان باعث صرفه جویی بیشتری در هزینه ها برای دولت ها می شود. برای فهم شکاف موجود در انتاریو کافی است بدانیم که در یک شغل یکسان اگر مردی بتواند در ۶۵ سالگی بازنشسته شود یک زن باید تا سن ۷۹ سالگی کار کند تا همان میزان حقوق و دستمزد را دریافت کند.

همچنین شکاف دستمزدی برای زنان هم یکسان نیست و به عنوان مثال زنان بومی از شکاف دستمزدی بیشتری در این میان رنج می برند. همچنین میزان حضور زنان در مشاغل تمام وقت کمتر و در نیمه وقت بیشتر است و بسیاری از مشاغلی که بیشتر زنان در آن فعالیت دارند مانند “مراقبت و پرستاری” دست کم گرفته می شود.

منتقدان این وضعیت معتقدند که وقت آن فرارسیده است تا کانادا در این زمینه شفاف سازی کرده و از این طریق اعتبار متزلزل خود را در جامعه جهانی به دست بیاورد.