شهروند- دولت بریتیش کلمبیا مقرراتی را که زنان را مجبور به پوشیدن کفش پاشنه بلند در محیط کار می کند ممنوع کرده است. به گفته ی نخست وزیر بریتیش کلمبیا پوشیدن کفش پاشنه بلند در محیط کار ایمنی افراد را به خطر می اندازد. کفش پاشنه بلند در محیط کار نه تنها خطرات لیز خوردن و زمین خوردن را افزایش می دهد، بلکه باعث می شود به پا و کمر افراد آسیب های جدی وارد شود. بر اساس اصلاحات جدید در قانون، زنان هم باید مانند مردان کفشی بپوشند که استاندارد های لازم در ساخت آن رعایت شده باشد و در آن احساس راحتی کنند و بتوانند به راحتی کار خود را انجام دهند و از هرگونه آسیب به بدن آنها جلوگیری شود.

رهبر حزب سبز بریتیش کلمبیا کسی است که آغاز کننده ی این اصلاحات بوده است؛ او ماه گذشته طی اصلاحیه ای خواستار این شد که کارفرما نمی تواند از زنان کفشی نامناسب تر از مردان انتظار داشته باشد. تمام این تلاش ها منجر به این شد که این اصلاحیه در قانون انجام شده و از اواخر این ماه اجرایی گردد.