شهروند- بررسی و مطالعات جدید نشان می دهد که کانادا صاحب یکی از پر رمز و رازترین سیستم های مالی و مالیاتی در جهان است و حتی می توان گفت که سیستم مالی اش از کشورهایی نظیر روسیه و چین و یا حتی قبرس و برمودا و باربادوس کمتر واضح و شفاف است. بر همین اساس و بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی،  کانادا در سال های اخیر به بهشت مالیاتی بسیاری از پولدارهای جهان تبدیل شده است؛ افرادی که به راحتی پول های کلان خود را وارد این کشور کرده و به پولشویی می پردازند، پولشویی که به آن “پولشویی سفید” لقب داده می شود.

این مطالعات و نتایج مدت زمانی کوتاهی بعد از جریان اوراق مالیاتی “پاناما” و “بهشت” ارائه شده است و گفته می شود که دولت کنونی کانادا تلاش چندانی برای ایجاد تغییرات و سخت گیری های مالیاتی و شفاف سازی انجام نمی دهد و شاید لزومی برای آن نمی بیند.

دلیل این اتفاق شاید این باشد که اولا در کانادا هیچ نهاد دولتی شخصیت حقیقی صاحبان کمپانی ها را بررسی نمی کند و هیچ قانون الزام آوری برای نشان دادن ماهیت واقعی صاحبان کمپانی وجود ندارد و دوم این که در کانادا هر کسی می تواند به راحتی یک شرکت تاسیس کند که در بسیاری از موارد این شرکت ها اصلا ماهیت خارجی و واقعی ندارند و نامی بیش نیستند؛ برخی منتقدان بر این باورند که در کانادا گرفتن کارت کتابخانه ملی سخت تر از باز کردن یک شرکت است.

جالب اینجاست که کانادا جزو OECD است و بر همین اساس کشورهایی مانند پاناما و باهاماس را مجبور می کند که شفاف سازی مالیاتی کنند، در حالی که خودش نیاز شدید به این رویکرد دارد تا بتواند جلوی اشخاصی را که در سال های اخیر اینجا را به بهشت مالیاتی خود تبدیل کرده اند، بگیرند.