شهروند– موزه آقاخان هم زمان با نمایشگاه معاصر ایران، برنامه های موسیقی و هنرهای نمایشی مختلفی در پیوند با ایران برگزار کرد. از جمله برنامه های موزه آقاخان می توان به سفره هفت سین در ایام نوروز اشاره کرد. به درخواست “هنری کیم” مدیر موزه، اجرای این طرح به عهده پروانه رادمرد هنرمند نقاش گذاشته شده بود که به نحو شایسته ای برگزار شد.

این سفره زیبای هفت سین  در سالن ورودی موزه چیده شده بود و از ۱۸مارچ به مدت ۹ روز مورد بازدید مردم قرار گرفت و با استقبال شایانی روبرو شد.

گفتنی ست که هنری کیم در هنگام سخنرانی اش در مراسم نوروزی دکتر رضا مریدی در مرکز آقاخان از نقش تأثیرگذار جامعه ایرانی و نیز کوشش های پروانه رادمرد تقدیر کرد.