۱

ظهر تابستان

تن به سایه ی خیس اش می ساید

پرنده ی تنها

۲

شب

لالایی دریا

برای ماه

۳

خاکسپاری

همه آرام می گریند

آسمان هم .

۴

گل ناز!

تو درسوریه هم

می رویی؟

۵

غروب بهاری

در صدای پرندگان،

منزلگاهی ناپیدا.

۶

روز عشاق

خودم را در شعرهایش

پیدا می کنم.

۷

سرکه ی سالاد

رنگ چشم هایش گاهی

زیتونی.

۸

چمدان کهنه

هنوز هم بوی کوچ

در انباری