شهروند- هفته ی گذشته چارلز سوسا وزیر دارایی انتاریو بودجه ی متعادل امسال را اعلام کرد. در این بودجه بندی که از سال ۲۰۰۸ و به دلیل رشد اقتصادی سال های اخیر کمترین میزان کسری در آن مشاهده می شود مبلغ قابل توجهی برای درمان و داروی جوانان در طی سه سال آینده در نظر گرفته شده است و بر همین اساس و در صورت تصویب این بودجه از ابتدای سال ۲۰۱۸ تهیه دارو برای جوانان تا سن ۲۴ سال و برای تعداد ۴۴۰۰ نوع مختلف دارو مجانی خواهد شد.

این بودجه بندی و تخصیص رقمی معادل ۴۶۵ میلیون دلار برای پوشش دارو برای جوانان نقطه ی عطفی در سیاست گذاری های حزب لیبرال است و چندین روز بعد از ادعای رهبر حزب NDP که گفته بود اگر برنده ی انتخابات سال ۲۰۱۸ باشد طرحی برای پوشش هزینه های حدود ۱۲۵ دارو ارائه خواهد داد، توسط دولت کاتلین وین اعلام شد.

چارلز سوسا اعلام کرد که پنج سال پیش دولت لیبرال قول داد که بودجه بندی را تعدیل نماید و امروز این اتفاق می افتد و دولت لیبرال به وعده هایش در این زمینه در صورت انتخاب دوباره عمل خواهد کرد. تعدیل بودجه و کم کردن کسری و مازاد بودجه کار ساده ای نیست و دولت لیبرال تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا بتواند از این کار سربلند بیرون بیاید. دولت لیبرال سعی دارد در بودجه بندی جدید با در نظر گرفتن هزینه های سرسام آور زندگی برای شهروندان انتاریو به کمک آنها رفته و برای گذران زندگی به آنها کمک کند.