شهروند- بسیاری از مردم در سراسر دنیا روزانه از خوردن غذاهای ویژه ای مانند سوپ باله ی کوسه ماهی لذت می برند. چینی ها و مردم آسیایی گاهی خوردن این سوپ را بخشی از فرهنگ خود می دانند و آن را غذایی بسیار لذیذ برمی شمرند غافل از عذابی که این حیوان بی گناه می کشد تا ما انسان ها دقایقی نه چندان پایدار رضایت داشته باشیم. کندن باله ی کوسه ماهی ها کار بسیار وحشتناکی است و این حیوانات بعد از از دست دادن باله های خود، در اقیانوس رها می شوند و به دلیل اینکه دیگر نمی توانند شنا کنند یا زنده زنده خوراک ماهیان دیگر شده و یا به ته اقیانوس رفته و به مرگ دردناکی می میرند. قطع باله ی کوسه ها از سال ۱۹۹۴ در آب های کانادا ممنوع است و هم اکنون شورای شهر تورنتو در تلاش است تا با ایجاد قانونی جلوی واردات باله ی کوسه ماهی به این کشور را بگیرد.

این طرح با طرفداری بسیاری از مردم از جمله خانواده ی فیلمساز کانادایی راب استوارت که جان خود را در هنگام تهیه ی مستند برای کمک به حیوانات و در اقیانوس از دست داد، مواجه شده است.

پدر راب می گوید که آرزوی پسرش این بود که جهان به نیرویی تبدیل شود که از حقوق حیوانات حمایت کرده و آسیبی به آنها وارد نکند و وی با طرفداری از این رای گیری و قانون به آرزوی پسرش ادای احترام می کند.

قطع باله ی کوسه ها باعث می شود که این حیوان آبزی که قدمتی حدود ۴۵۰ میلیون سال بر روی کره ی زمین دارند در معرض انقراض قرار بگیرند. طرفداران این لایحه ی قانونی می گویند که دلیل کشته شدن این حیوان بی زبان آبزی این است که بسیاری از انسانها از جمله ما کانادایی ها سوپ باله کوسه را می خوریم و اعتراض نمی کنیم. باید عادات خود را تغییر دهیم تا جهان جای بهتری برای زندگی باشد.