شهروند- روز جمعه اتفاق عجیبی در یک فروشگاه خواروبار فروشی در هلیفکس کانادا افتاد. اشلی میلر کراس و همسرش که به همراه دخترشان در حال خرید در فروشگاهی در هلیفکس بودند صاحب دومین فرزندشان شدند در حالی که از وجودش بی اطلاع بودند. مدیر فروشگاه می گوید که در هنگام کار صدای جیغ زنی را از داخل دست شویی شنیده است و هنگامی که به داخل دستشویی می رود متوجه می شود که اشلی در حال وضع حمل است و تقریبا سر نوزاد بیرون آمده است. او به وضع حمل اشلی کمک می کند، اما جالب اینجاست که خود اشلی کاملا از بارداری اش بی اطلاع بوده است.

اشلی می گوید که بعد از تولد اولین فرزندش حس می کرد که وزن کم نکرده است و دلیل بزرگی شمکش همین است و هرگز گمان نمی کرد که حامله باشد تا زمانی که با درد زایمان در فروشگاه روبرو شد.

صاحب فروشگاه به عنوان هدیه تولد این نوزاد قرار است برای مدت زمان یک سال ذخیره ی پوشک او را تامین کند. مدیر فروشگاه می گوید که اولین بار است به تولد نوزادی کمک می کند و اولین بار است که نوزادی در یک فروشگاه به دنیا می آید و از این اتفاق بسیار خوشحال است و تجربه ی بسیار جالبی برای او بوده است.

اشلی میلر کراس نیز از تمام کسانی که او را در این وضع حمل عجیب کمک کردند تشکر می کند.