شهروند-  به تایید مقامات، جسد فرانچسکا ماتوس ۵۲ ساله شهروند تورنتو و دوست پسر آمریکایی اش درو دوورسنی ۳۶ ساله که هفته ی گذشته در شهر بلیز ناپدید شده بودند، پیدا شده است. جسد این زوج در دهکده ی شمالی چان چن حوالی ساعت ۵ بعدازظهر روز دوشنبه پیدا شده است. این زوج برای آخرین بار در تاریخ ۲۵ آوریل در یک مشروب فروشی دیده شدند و از آن تاریخ ناپدید گشتند.

یکی از دوستان این دو نفر بعد از مشکوک شدن به عدم حضور آنها در خانه شان و بازگشتشان به خانه به پلیس خبر داد و عملیات پیدا کردن آنها از همان روز شروع شد.

به نقل از شاهدان، این زوج بعد از ترک بار سوار بر یک ماشین شاسی بلند آنجا را ترک کردند و دیگر خبری از آنها در دسترس نبود تا این که روز یک شنبه ابتدا ماشین آنها که رها شده بود پیدا شد و روز دوشنبه خبر مرگ آنها و پیدا شدن جسدشان تایید گردید.

ماتوس دو فرزند دارد و قرار بود در تاریخ ۲۶ آوریل به کانادا بازگردد. هنوز دلایل مرگ آنها مشخص نشده است و تحقیقات برای روشن شدن دلایل مرگ آنها ادامه دارد.