شهروند- یک مرد بومی کانادایی که برای سال های زیادی بی خانمان بود بعد از دریافت غرامت ناشی از حل و فصل موضوع مرتبط با مدارس شبانه روزی ، ۱۰,۰۰۰ دلار از مبلغ دریافتی خود را به پناهگاهی بخشید که به او کمک کرده بود تا از شرایط بحران عبور کند. این پناهگاه که در تاندربی واقع است با مشکلات مالی زیادی روبرو شده است و به گفته ی مدیریت آن امکان آن وجود دارد که بدون دریافت کمک های مالی لازم بسته شود.

یکی از کارهای بسیار مهم این پناهگاه این است که یک ماشین ون متعلق به این پناهگاه هر روز از ساعت ۲ ظهر الی ۲ بامداد در شهر پرسه می زند و به افراد بی پناه در خیابان کمک می کند؛ یا آنها را به پناهگاه می آورد و یا در صورت نیاز برای درمان به بیمارستان می فرستد.

مسئولان این پناهگاه از عمل خیرخواهانه ی این مرد بسیار تحت تاثیر قرار گرفته اند. به گفته ی آنها این پول ارزش بسیار زیادی دارد، زیرا توسط شخصی به آنها اهدا شده است که خودش در این دنیا چیزی ندارد. امید که با تامین نیاز مالی، این پناهگاه بتواند به کارکرد خود ادامه دهد.