شهروند- دولت انتاریو به طور رسمی اعلام کرد که از تابستان امسال هزینه ی بهره برداری از آب های زیر زمینی را برای شرکت های تولید کننده ی آب بطری افزایش خواهد داد. تاکنون شرکت های تولیدکننده ی آب بطری برای بهره برداری هر یک میلیون لیتر آب زیر زمینی مبلغی معادل ۳.۷۱ دلار پرداخت می کردند که قرار است این رقم به ۵۰۳.۷۱ دلار برای همین میزان آب افزایش پیدا کند.

این افزایش هزینه در کنار اقدامات دیگری که دولت در نظر دارد انجام دهد به حفاظت آب های زیر زمینی کمک کرده و باعث خواهد شد که این منبع ضروری حیات برای نسل های بعدی مدیریت و نگهداری شود.

همچنین قرار بر این است تا این درآمد کسب شده برای دولت صرف مطالعات زیست محیطی و بررسی آب های زیر زمینی و چگونگی امکان بهبود آنها شود.

کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو، می گوید که به غیر از برخی جوامع مردم بومی کانادا، بقیه ی مناطق به آب سالم آشامیدنی لوله کشی دسترسی دارند و هیچ گونه نیازی به استفاده از آب بطری در کانادا وجود ندارد. با این حساب آمار نشان می دهد که کانادایی ها سالانه مبلغی معادل ۲.۵ بیلیون دلار برای خرید آب های بطری هزینه می کنند. بهره برداری از آب های زیر زمینی به این میزان غیر ضروری است و بسیار اثرات مخربی برای محیط زیست دارد.