قانون مالک و مستأجر (Landlord and Tenant Act) رسماً در سال ۲۰۰۶ مورد تأیید قرار گرفت و لازم الاجرا گردید.

هر صاحب خانه ای که بخواهد ملک خود را اجاره دهد بایستی در چارچوب این قانون حرکت کند. در این قانون برای مالک و مستأجر هر یک جداگانه حق و حقوقی مشخص شده است که دانستن آن برای هر دو طرف بسیار ضروری است.

گاهی دیده می شود هموطنان ما در ایالت انتاریو اقدام به اجاره ملک خود (چه قسمتی از محل سکونت یا ملک جداگانه) می نمایند، بدون آن که از مقررات حاکم بر روابط مالک و مستأجر مطلع باشند. به همین شکل مستأجران نیز بدون آگاهی از جزئیات این روابط محلی را اجاره می کنند و با مشکلات پیش بینی نشده مواجه می گردند.

نگارنده نه تنها در ۱۷ سال گذشته ده ها محل را برای مشتریان اجاره داده ام، بلکه خود همیشه چندین مستأجر نیز داشته ام و طبیعتاً در این راه انواع مشکلات و اختلافات هم دیده شده و هم حل شده است.

در این سلسله نوشتارها هدف اینست که جزئیاتی را برایتان تشریح کنیم که شاید تاکنون از آنها اطلاع نداشته اید.

 

به عنوان مالک آیا می دانستید که:

*مالک نمی تواند در هنگام مصاحبه با مستأجر احتمالی (یا روی فرم های درخواست اجاره (Tenancy Application Form سؤالاتی از زندگی خصوصی وی مطرح کند مثلاً:

ـ آیا برنامه ای برای بچه دار شدن دارید؟

ـ مذهب شما چیست؟

ـ کشور اولیه شما کدام است؟

ـ آیا دوست دختر (پسر) دارید؟

* در فرم های اجاره اغلب ۵۰ دلار خسارت بابت چک برگشتی درخواست می شود؛ درحالی که قانوناً ۲۰ دلار می توانید به عنوان Admin Fee بگیرید و بیش از آن غیر قانونی است، اگر بانک بابت چک برگشتی از شما هزینه دریافت نمود فقط آن مبلغ را می توانید به ۲۰ دلار اضافه کنید.

*در فرم های قرارداد اجاره؛ صفحه اول بالای فرم، اگر فرم فاقد آدرس باشد LBR به دعاوی احتمالی بعدی شما به دلیل این فقدان ترتیب اثر نمی دهد، زیرا اعتقاد بر این است شما خود را از مستأجر پنهان نگاه داشته اید. همچنین اگر پس از امضای قرارداد اجاره یک کپی به مستأجر ندهید شما مسئول بوده و جریمه می شوید.

* اگر اجاره ماهیانه را نقداً دریافت می کنید باید هر بار رسید کتبی به مستأجر بدهید. اگر مستأجر در LTB ثابت کند او پرداخته و شما رسید نداده اید باید جریمه نقدی تا ۲۰۰۰ دلار پرداخت کنید.

* مالک نمی تواند از مستأجر درخواست پرداخت اضافی بابت رنگ و نقاشی، مفروش کردن، پرده و نیز هیچ گونه وجهی بابت درخواست اجاره و ثبت اجاره نماید.

* هنگام تحویل محل به مستأجر لازم است فرم مخصوصی با عنوان اطلاعات برای مستأجر جدید Information for New Tenants به مستأجر داده و روی کپی آن او امضاء کرده به شما تحویل دهد. اگر در نهایت گذارتان به LTB برای شکایت از وی بیفتد و این فرم را نداشته باشید دادگاه به درخواست شما توجه نکرده و آن را قبول نمی کند.

* در موقع تحویل محل به مستأجر تمام وضعیت را با جزئیات (پنجره ها سالم، شیشه ها ترک ندارد، وسایل آشپزخانه کار می کند، روی دیوارها و کف همه چیز سالم است و غیره) روی فرم Rental Unit Condition Report بایستی وارد کنید و هر دو طرف زیر فرم را امضاء نمایید تا در انتهای مدت و تحویل مجدد کارها راحت تر انجام شود.

* اگر شما واحد زیرین منزل خود را بدون اخذ مجوزهای لازم (Legal Accessory Apt)  اجاره داده اید لازم است موارد فوق را در نظر داشته باشید. مضافاً این که اگر مستأجر شما متوجه شود که در واحد غیر مجاز و بدون استانداردهای لازم زندگی می کند می تواند به شهرداری محل مراجعه کرده و درخواست بازرسی از آن واحد را بنماید. بازرس شهرداری ضمن آن که دستور تخلیه محل را می دهد شما را موظف می کند موارد فوق را در واحد اجاره به اجرا درآورید. مستأجر که موظف به تخلیه شده از شما درخواست غرامت و هزینه جابجایی خواهد کرد و می تواند به LTB شکایت کند. از نظر LTB تمام موارد حاکم بر قانون مالک و مستأجر در مورد محل های مورد اجاری که قانونی هم نیستند، حکمفرماست.

*جعفر کنودی کارشناس ارشد