روی آندرشون؛ کارگردان پرآوازه دوران ما

نوشته: اردشیر سراج

به دو زبان فارسی و سوئدی

دانلود رایگان کتاب از طریق سایت نویسنده

نویسنده که خود عکاس و فیلمساز است، در پیشگفتار این کتاب نوشته است:

من نوشتن کتاب «روی آندرشون؛ کارگردان پرآوازه دوران ما» را در زمستان ٢٠١٢ آغاز کردم و در زمستان ٢٠١۵ به پایان رسید و سپس بازگردان آن را از سوئدی به فارسی آغاز و در تابستان ٢٠۱۶ به پایان رساندم. نگاره گری (عکاسی)، صفحه آرایی، نوشتن و بازگردان این کتاب از زبان سوئدی به فارسی توسط خودم و بدون هیچ گونه کمکی مالی از فرد و یا نهادی انجام شده است. این کتاب به صورت دیجیتال به دو زبان سوئدی و فارسی به شکل رایگان به یاد برادم ایرج سراج (۱٩۸٣ـ ١۹۶٣) که در زمان جنگ ایران و عراق، در پدافند از مرز ایران، دوران سربازی خود را می‌گذارند و جان باخت در دسترس همگان می باشد. شما می توانید این کتاب را به شکل رایگان از تارنمای منaddefilm.com  دریافت کنید.

روی آندرشون Roy Andersson سبک ویژه فیلمسازی خود را دارد.  شاید افراد زیادی هستند که با دیدن فیلمی از او سبک ویژه فیلمسازی او را تشخیص می دهند، اما روش فیلمسازی او چگونه است؟ چه حسی در فیلم هایش دستاویزی می شود که ما سبک فیلمسازی یکتای او را باز شناسیم؟ کتاب «روی آندرشون؛ کارگردان پرآوازه دوران ما»، تلاشی  برای  آشنائی با فیلم‌های  “روی آندرشون” کارگردان صاحب سبک سوئدی است که شامل نخستین فیلم او از سال ۱۹۶٧ تا سال ٢۰۱۴ می‌شود.

سبک فیلمسازی این کارگردان به گونه ای است که آگاهانه از شیوه رایج داستان پردازی،  که در آن یک نفر نقش اصلی را بازی می کند و داستان آن ماجرایی  پرهیجان با آغاز، ادامه و پایانی مشخص است، دوری می کند. بازیگران فیلم های آندرشون آدم های ساده و روزمره ای هستند که گفت وگوهای خود را با زبانی بی آلایش بیان می کنند. رفتاری که از آنان سر می زند تنها برای پرداختن کارگردان به موضوع مورد نظر خود یعنی «نقد جامعه نابرابر سوئد» است.

فیلم های او متشکل از نماهای ثابت، با لنز زاویه باز و دارای عمق میدان است. دوربین در هر نما مکثی آرام دارد، بی آنکه بر چیزی یا فردی در صحنه، زوم کند. همه اینها دست به دست هم می دهند تا مجموعه نماهایی همانند تابلوهای نقاشی، با جاذبه ای نیرومند، بیننده را به خود جذب کنند. من همواره شیفته تعهد سیاسی، اجتماعی و سبک هنری روی آندرشون در فیلمسازی بوده ام و به همین سبب می خواهم دیگران را از درک خود از آثار این هنرمند شریک کنم.

***

اردشیر سراج

تا کنون هشت نقد بسیار خوب به زبان سوئدی درباره این کتاب در روزنامه های سوئدی نوشته شده است. رادیو سراسری سوئد کانال یک هم در برنامه “کلتور تیمه” (یک ساعت هنر) به این کتاب پرداخته است. قرار است چند نقد دیگر هم زمان با “نمایشگاه کتاب یوتبوری” منتشر شود.