شهروند- فرماندار کل کانادا، دیوید جانستون، روز شنبه طی یک مصاحبه ی رادیویی با شبکه خبر CBC طی صحبت های خود اعلام کرد که ریشه های مهاجرت در کانادا به مردمان بومی برمی گردد. این گفته برای بسیاری از کانادایی ها و بخصوص بومیان خوش آیند نبود و آنها در طی نوشته های خود در دنیای مجازی مراتب نارضایتی خود را از این گفته اعلام کردند. این منتقدان اعلام کردند که جانستون اشتباه بزرگی مرتکب شده است و بومیان کانادا مهاجر نیستند و صاحبان اصلی این سرزمین اند.

روز دوشنبه فرماندار کل طی مراسم بزرگداشت گورد داونی، خواننده گروه Tragically Hip و ۲۸ عضو این گروه برای خدمات ایشان در طی سالیان و نگهداشت فرهنگ بومیان کانادا، از مردم بومی کانادا به دلیل اظهارات نادرستش به طور رسمی معذرت خواهی کرد و اعلام کرد که حرف خود را درست نزده است. قصد او از بیان چنین حرفی نشان دادن این واقعیت بوده است که کانادایی ها صرف نظر از نژاد در یک راه قرار دارند و همگان از جمله بومیان برای حفاظت و پیشرفت این کشور در تلاشند.

بسیاری از منتقدان می گویند جانستون حتی در زمان معذرت خواهی نیز اشتباه کرده است و بومیان را متعلق “به ما” خوانده است؛ در حالی که این افراد تعلق به کسی ندارند و در واقع اولین ساکنان این سرزمین پهناورند. و در نهایت تمامی این سوءتفاهم ها به این انجامید که تام جکسون بازیگر قدیمی کانادایی صحه بر حرف های جانستون گذارد و بگوید که ما همه یک خانواده هستیم بدون در نظر گرفتن منشا و رنگ پوست.