قانون مالک و مستأجر (Landlord and Tenant Act) رسماً در سال ۲۰۰۶ مورد تأیید قرار گرفت و لازم الاجرا گردید.

هر صاحب خانه ای که بخواهد ملک خود را اجاره دهد بایستی در چارچوب این قانون حرکت کند. در این قانون برای مالک و مستأجر هر یک جداگانه حق و حقوقی مشخص شده است که دانستن آن برای هر دو طرف بسیار ضروری است.

گاهی دیده می شود هموطنان ما در ایالت انتاریو اقدام به اجاره ملک خود (چه قسمتی از محل سکونت یا ملک جداگانه) می نمایند، بدون آن که از مقررات حاکم بر روابط مالک و مستأجر مطلع باشند. به همین شکل مستأجران نیز بدون آگاهی از جزئیات این روابط محلی را اجاره می کنند و با مشکلات پیش بینی نشده مواجه می گردند.

نگارنده نه تنها در ۱۷ سال گذشته ده ها محل را برای مشتریان اجاره داده ام، بلکه خود همیشه چندین مستأجر نیز داشته ام و طبیعتاً در این راه انواع مشکلات و اختلافات هم دیده شده و هم حل شده است.

در این سلسله نوشتارها هدف اینست که جزئیاتی را برایتان تشریح کنیم که شاید تاکنون از آنها اطلاع نداشته اید.

اگر مستأجر شما اجاره را پرداخت نکند (یا مداوماً دیر پرداخت کند) چه می کنید؟

برابر قانون مالک و مستأجر اگر مستأجر در روز اول ماه اجاره خود را پرداخت نکند از روز دوم دیرکرد محسوب می شود. بعضی پنج روز اول ماه را به عنوان دوره بخشش   Grace Period منظور می کنند و اگر اجاره در پنج روز اول پرداخت شود از نظر آنها دیرکرد به حساب نمی آید. ضمن تذکر شفاهی به مستأجر شما باید تا روز چهاردهم ماه صبر کنید بعد تذکر کتبی بدهید. می توانید خود یادداشتی تهیه و به او بدهید (یا برایش پست سفارشی کنید). اگر این موضوع تکرار شده و چندین ماه است که دیر اجاره پرداخت می کند می توانید فرم مخصوص L1 (درخواست بیرون کردن مستأجر به علت اجاره ندادن) را آماده کرده و به LTB (Landlord Tenant Board)  ارائه دهید. بعد از آن LTB تاریخ مشخصی را معین می کند که شما و مستأجر رو در روی هم قرار گرفته و موضوع را حل و فصل نمائید. مستأجر باید مبالغ اجاره (پس افتاده) را فوراً پرداخت کند یا محل را تخلیه نماید. جزئیات بیشتری در این مورد وجود دارد که در حوصله این مختصر نمی گنجد؛ مثلاً اگر مستأجر آنجا تعهد کرد ولی باز هم اجاره را نداد یا تخلیه هم نکرد، اگر شما با چنین مواردی مواجه شده اید (یا هستید) بهتر است جداگانه با من تماس بگیرید یا مجدداً به LTB مراجعه کنید. آن وقت روش دیگری برای بیرون کردن او وجود دارد.

توجه داشته باشید که اگر مستأجر شما هر ماهه اجاره را دیرتر و با چندین بار تذکر و درخواست پرداخت می کند و شما هیچ اقدام کتبی در این مورد نکرده اید، هرگز نمی توانید او را بیرون کنید. فقط پرونده سازی برای بیرون کردن او کارساز است. بدین معنی که هر بار باید به او یادداشت کتبی با ذکر تاریخ تأخیر اجاره بدهید  و از این یادداشت ها مستنداً مدرک با امضاء وی داشته باشید. بعداً وقتی ۶۰ روز مانده به انتهای قرارداد وی به او اعلام کنید که باید محل را به علت دیر پرداخت مداوم اجاره تخلیه کند، اگر قبول کرد که محل را ترک کند از او کتباً تعهد بگیرید در غیر این صورت باید فرم N11 را پر کرده و به LTB بفرستید تا وارد پروسه اخراج مستأجر شود.

*جعفر کنودی کارشناس ارشد