شهروند- گوگل در تاریخ اول جولای لوگوی خود را به مناسبت ۱۵۰ سالگی کانادا تغییر داد. در این لوگوی رنگی و خوشمزه عکس پرچم کانادا دیده می شود که توسط شیرینی های خوشمزه دیگری که هریک پرچم استان های مختلف کانادا را در دست دارند احاطه شده است. در بالای این لوگو پیام “تولدت مبارک، کانادا” به دو زبان انگلیسی و فرانسه به چشم می خورد، اما شواهد حاکی ازآن است که گوگل نیز یکی از استان های کانادا را در این لوگو فراموش کرده است.

در این لوگو به جای ۱۳ پرچم ۱۲ تا به چشم می خورد و به دلیل شباهت زیاد پرچم مانیتوبا و انتاریو نمی توان دقیق گفت که کدام یک فراموش شده است.

البته کمپانی گوگل در توضیح این خطا اعلام کرد که منظور از این شیرینی ها استان های کانادا نیست و این کمپانی در تلاش بوده است که به وسیله ی هرکدام از این شیرینی ها تنوع قومی در این کشور را نشان داده و از شیرینی های خوشمزه ی مخصوص به آنها برای ساخت این لوگو استفاده کند و همانطور که دیده می شود ۱۳ شیرینی در این تصویر وجود دارد.

اما این توضیح چندان قابل قبول نیست. جالب است بدانیم که گوگل در این خطا تنها نبود و نخست وزیر کانادا، جاستین ترودو نیز در هنگام سخنرانی خود در روز اول جولای فراموش کرد نام استان آلبرتا را ببرد؛ او بعدا از این اتفاق معذرت خواهی کرد و اعلام کرد که دچار هیجان شده است.