در تازه ترین تحقیقاتی که توسط پلیس و مقامات انتظامی ضد شورش و تروریسم کانادا منتشر شده نشان از آن دارد که خرابکاران یا بهتر است همان طوری که مقامات مسئول عنوان می کنند “عملیات تروریستی نشأت گرفته از نفرت قومی و مذهبی” در بعضی از ایالات کانادا آنهم در معابد- کلیسا – مساجد و کنیسا از سال ۲۰۱۶ تا به حال بیشتر شده است.

این گونه رفتار در همه جا تاسف انگیز است ولی برای کانادا که خود را همیشه مظهر آزادی قومی و مذهبی می دانسته و احترام را همیشه سر لوحه سیاست های تجاری- سیاسی و اجتماعی قلمداد می کرده بیشتر جای تامل دارد از این رو مقامات مسئول کشوری بر آن شدند که این مساله مهم را ریشه یابی کرده و با اثرات زیانبار آن مقابله کنند.

“شرکت بیمه اکسیلسیکتیکال”  یکی از معدود شرکت های بیمه ای است که کار اصلیش بیمه کردن مراکز عبادت مخصوصا کلیساهای کاتولیک است ولی فعالیت حرفه ایش را فقط محدود به کلیساها نکرده، بلکه در جهت خدمت رسانی به تمامی ادیانی که دارای مراکز عبادت هستند آماده می باشد.

اداره خسارت “شرکت بیمه اکسیلسیکتیکال” طی گزارشی اعلام کرده که ۶ خسارت عمدی از ژانویه ۲۰۱۷ تا به امروز در دو مسجد در انتاریو و ۴ کلیسا در آلبرتا- بریتیش کلمبیا و انتاریو تحقق یافته است. این موارد فقط محدود به کلیسا و مساجد نشده و دامنه آن متاسفانه به گورستان های مجاور مراکز عبادت هم سرایت کرده و چند کنیسا هم مورد حمله افراد ناشناس با هدف عملیات تروریستی نشات گرفته از نفرت قومی و مذهبی واقع شده است.

دامنه خسارات فقط منشاء مالی ندارد چرا که در هر یک از معابد- کلیسا – مساجد و کنیسا ها موارد جانبی دیگری که دارای ارزش ذهنی و تاریخی است موجود می باشد و در اثر حادثه آتش سوزی این موارد هم نابود می گردد.

آقای کالین روبرتسون قایم مقام سندیکای بیمه گران کانادا و مسئول ایمنی و مدیریت ریسک  برنامه مدونی را پیشنهاد کرده که اکثر تمرکزش بر روی ریشه یابی و آموزش است. او معتقد است که آموزش پایه ای از سطح دبستان برای نسل جدید کلید این معما است.

خسارات ناشی از عملیات تروریستی و خرابکاری اگر چه توسط شرکت های بیمه خصوصی در سراسر جهان بیمه می شود ولی پشتوانه آن دولتها هستند. در اکثر قریب به اتفاق موارد اگر شرکت بیمه ای توانایی پرداخت خسارت را نداشته باشد یا تشخیص علت اولیه خسارت مشکل باشد در این حالت دولتها دخالت کرده و کار جبران غرامت و خسارت را به عهده می گیرند. در کانادا همه شرکت های بیمه نزد چند شرکت بیمه اروپایی و دولت مرکزی بیمه اتکایی هستند و مزید بر این مطلب اگر با مشکل پرداخت مواجه شوند هر خسارتی که به اموال و اشیاء و مسئولیت مربوط شود تا ۲۵۰ هزار دلار نزد دولت مرکزی بیمه می باشد.

بیمه معابد- کلیسا – مساجد و کنیساها معمولا به صورت گروهی صادر می شود تا از پوشش بیمه ای بهتر و نرخ پایین تر بهره ببرند.

با آرزوی بهروزی و آسایش خاطر برای همه شما عزیزان با هر عقیده و اعتقادی که دارید.