قانون مالک و مستأجر (Landlord and Tenant Act) رسماً در سال ۲۰۰۶ مورد تأیید قرار گرفت و لازم الاجرا گردید.

هر صاحب خانه ای که بخواهد ملک خود را اجاره دهد بایستی در چارچوب این قانون حرکت کند. در این قانون برای مالک و مستأجر هر یک جداگانه حق و حقوقی مشخص شده است که دانستن آن برای هر دو طرف بسیار ضروری است.

گاهی دیده می شود هموطنان ما در ایالت انتاریو اقدام به اجاره ملک خود (چه قسمتی از محل سکونت یا ملک جداگانه) می نمایند، بدون آن که از مقررات حاکم بر روابط مالک و مستأجر مطلع باشند. به همین شکل مستأجران نیز بدون آگاهی از جزئیات این روابط محلی را اجاره می کنند و با مشکلات پیش بینی نشده مواجه می گردند.

نگارنده نه تنها در ۱۷ سال گذشته ده ها محل را برای مشتریان اجاره داده ام، بلکه خود همیشه چندین مستأجر نیز داشته ام و طبیعتاً در این راه انواع مشکلات و اختلافات هم دیده شده و هم حل شده است.

در این سلسله نوشتارها هدف اینست که جزئیاتی را برایتان تشریح کنیم که شاید تاکنون از آنها اطلاع نداشته اید.

چه موقع شما می توانید وارد واحد اجاره داده شده خود شوید؟

* با حداقل ۲۴ ساعت اطلاع قبلی (به صورت کتبی) و مشخص شدن هدف از بازدید و روز و ساعت دقیق

* در موارد اورژانس: آتش سوزی، سیل یا وضعیت کاملاً مشکوک

* در مواردی که مشخصاً در قرارداد اجاره ذکر شده باشد که مالک می تواند بدون اطلاع قبلی برای بازدید محل یا تمیز کردن آن وارد شود.

* برابر قانون مالک می تواند اقدام به نشان دادن محل در کمتر از ۲۴ ساعت بنماید در صورتی که مستأجر (یا مالک) توافق به تخلیه محل با تعیین تاریخ تخلیه نموده باشند. در این مورد اطلاع تلفنی به مستأجر کافی می باشد.

توجه: یادداشت حاوی تاریخ و زمان نشان دادن ملک تنها موردی است که یادداشت می تواند به در ورودی محل اجاره نصب گردد. مالک اجازه ندارد هیچ گونه یادداشت دیگری را به این طریق به مستأجر منتقل نماید.

 

آیا مستأجر می تواند قفل در ورودی را تعویض کند؟

مستأجر برای اطمینان خاطر خود می تواند قفل را عوض کند منوط به آن که یک کپی از کلید را به مالک ارائه دهد. تعویض قفل بدون اطلاع مالک عملی غیرقانونی و تخلف از قرارداد فیمابین است.

 

آیا شما می توانید وسایل  و اثاثیه مستأجر را از محل تخلیه نمائید وقتی مستأجر در تاریخ مشخص محل را تخلیه کرده ولی این وسایل را همراه نبرده است؟

اگر مستأجر پس از اتمام قرارداد یا انقضای قرارداد به هر علت محل را در تاریخ مقرر خالی کرده و رفته است شما می توانید فردای آن روز اثاث را از محل خارج نمایید. بهتر است از محل عکس بگیرید و ترجیحاً صورت برداری نمائید (استشهاد). ولی برای فروش یا فرستادن آنها به محل های خیریه بهتر است ۷۲ ساعت تأمل نمائید، ولی در سایر شرایط مثلاً فوت مستأجر یا غیبت طولانی وی (چند ماه) شما اجازه ورود به مورد اجاره را نداشته، بلکه بایستی از LTB مجوز لازم را برای این منظور دریافت نمائید. حتی در این حالت هم اجازه فروش یا رد کردن سریع  وسایل را ندارید، بلکه بایستی به مدت ۳۰ روز آنها را در جایی نگهداری نمائید و هزینه نگهداری را از محل فروش آنها جبران کنید. اگر مستأجر فوت کند قرارداد اجاره شما به طور خودکار بعد از سی روز فسخ می شود (یا اتمام پرداخت اجاره). اگر با بستگان درجه اول وی آشنایی دارید و آنها به محل مراجعه کردند درخواست کنید محل را تخلیه کنند. چنانچه پس از فوت کسی مراجعه نکرد بلافاصله قفل ورودی را تعویض کنید چون ممکن است کس دیگری کلید یدک داشته باشد و بدون اجازه ورثه اقدام به بردن اثاثیه کنند. چنانچه بعد از سی روز و فسخ قرارداد هنوز کسی از بستگان متوفی به محل اجاره مراجعه نکرد، شما اجازه دارید وسایل و اثاثیه را ابتدا صورت برداری کنید (با حضور حداقل دو شاهد)، بعد آنها را فروخته و چنانچه اجاره معوقه دارید از آن کسر و مابقی را تا ۶ ماه نگهداری کنید زیرا ورثه می توانند دراین مدت به شما مراجعه و درخواست استرداد وسایل یا تأدیه مبلغ را نمایند.