شهروند- آزاده داودی: جان توری شهردار تورنتو طی نامه ای رسمی از دولت فدرال می خواهد که بخشی از درآمد فروش ماری جوانا را که قرار است از سال آینده قانونی شود، به شهرداری تورنتو اختصاص دهد. جان توری معتقد است که قانونی شدن فروش ماری جوانا باعث خواهد شد تا هزینه ی شهرداری ها بالاتر رود، زیرا شهرداری ها موظف خواهند شد که تمهیدات لازم را برای برقراری امنیت و سلامت در نظر بگیرند.

جان توری می گوید که هر تصمیمی که قرار است گرفته شود باید شهرداری ها و نظرات آنها در این تصمیم گیری ها دخیل باشد و مراحل گوناگون این تصمیم گیری ها با آنها در میان گذاشته شود، زیرا اجرای یک قانون و برقراری نظم در اجرای آن به عهده مستقیم شهرداری هاست و هزینه زمانی و مالی زیادی را برای آنها به ارمغان خواهد آورد.

دولت فدرال در حال تصمیم گیری برای نحوه تهیه و چگونگی توزیع آن است و می گوید که افراد برای خرید باید بالای ۱۸ سال باشند، اما دست استان های مختلف را برای تغییر دادن برخی از قوانین و تعیین سن استفاده از این ماده باز گذاشته است.

قرار است تا سال آینده در اول ماه جولای این قانون نهایی شده و مصرف ماری جوانا در کانادا قانونی گردد، اما همچنان نظرات مختلفی برای تعیین تاریخ دقیق و حواشی قانونی وجود دارد که دولت در صدد است تا به سرعت هرچه تمام تر و نهایت دقت این مراحل را به انجام برساند.