شهروند ـ پیوند مساوات که به گزارش یو اسپرتز به تازگی مربی سال کانادا شناخته شده بود، هم اکنون به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال زنان کانادا در تابستان امسال انتخاب شده است.

peyvand-mosavat-s
peyvand-mosavat-4
peyvand-mosavat-3
peyvand-mosavat-2
peyvand-mosavat-1
women’s-soccer-team

این تیم قرار است در تابستان جاری در تایپه از ۱۹ تا ۳۰ اگوست در مسابقات جهانی حضور یابد. مساوات پیش از این در دانشگاه های یورک و رایرسون سر مربی تیم های دانشجویی بوده است.

مساوات گفته خوشحال است که برای بار دوم تیم ملی زنان کانادا را مربی گری می کند. او پیش از این در بازی های کره جنوبی همین سمت را عهده دار بود.