شهروند- آزاده داودی: جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبری CBC اعلام کرد که از اظهار نظر خود درباره ی سناتور پاتریک برازو و از لحن گفتارش در مورد وی بسیار پشیمان است. جاستین ترودو به دلیل اظهاراتش به مجله آمریکایی Rolling Stone در مورد سناتور برازو که در سال ۲۰۱۲ به عنوان حریف ورزشی او در مسابقه بوکس برای خیریه شرکت کرده بود مورد انتقاد بسیاری از فعالان حقوق مردمان بومی کانادا قرار گرفت.

او در هنگام صحبت با این مجله از لحنی برای بیان نظرش درباره حریف ورزشی اش استفاده کرد که به گفته بسیاری از منتقدان نشان دهنده ی تبعیض نژادی و رفتاری بود. یکی از فعالان حقوق بومیان می گوید که سالیان زیادی این دوگانگی و تقسیم افراد به وحشی و متمدن در کانادا رواج داشته است. بومیان وحشی و مردم دیگر متمدن تلقی می شدند.

دولت جاستین تردو با شعار آشتی با بومیان و به رسمیت شناختن حقوق آنان شروع به کار کرد. جاستین ترودو از گفتارش که رنگ و بویی از این تبعیض نژادی داشته است، بسیار پشیمان است و معذرت خواهی می کند و خود اعتراف می کند که چنین لحنی مغایر با شعار دولت لیبرال درباره مردمان بومی است. فعالان حقوق بومیان از وی می خواهند که طی یک نامه رسمی و به صورت کتبی پشیمانی خود را از ابراز عقیده اش به این مجله آمریکایی بیان کند.