شهروند- آزاده داودی: روز دوشنبه با حضور جان توری، شهردار تورنتو، جزیره Centre در دریاچه انتاریو واقع در داون تان تورنتو بعد از ماهها تعطیل بودن به علت سیل و آب گرفتگی بازگشایی شد و اولین قایق فری بعد از ماه ها با به همراه داشتن بسیاری از توریست ها به این منطقه رهسپار شد.

جان توری از بخش های مختلف این جزیره دیدار کرد و در صحبت با صاحبان مشاغل در این جزیره به آنها این امیدواری را داد که از طرق مختلفی به رونق اقتصادی و کسب و کار در این جزیره کمک خواهد کرد و این اطمینان را به آنها داد که به هر طریقی شرایط را به حالت قبل بازخواهد گرداند.

مردم برای رسیدن و دیدن زیبایی های این جزیره هیجان بسیار زیادی داشتند و با شروع این رفت و آمد جانی تازه در بدن این جزیره زیبا دمیده شد. این جزیره به دلیل بارندگی های شدید در ماه آوریل امسال دچار آب گرفتگی و سیلاب شد و بسیاری از مناطق به زیر آب فرو رفت. به لحاظ امنیتی تا روز دوشنبه این هفته از عبور و مرور توریست ها به این جزیره جلوگیری به عمل آمده بود، اما اکنون تمامی سواحل زیبای این جزیره برای شنا کردن به روی مردم گشوده شده است و اگرچه هنوز برخی مناطق به دلیل خطر آب گرفتگی بسته است، اما مردم می توانند در این هفته های باقی مانده از تابستان با سر زدن به این جزیره از زیبایی های آن نهایت استفاده را ببرند. بسیاری از دانش اموزان که به دلیل بسته بودن جزیره کار خود را از دست داده بودند به سر کارهای خود بازگشتند و وعده داده شده است که حدود ۱۰۰ نفر برای مشاغل موجود تابستانی استخدام شوند.