اکنون “آرش” دختران پارسی هستند. موی افشان، با صلابت و متین که مرزهای ایران را تا تمام دنیا گسترده اند.

“آرش” به روایت بیضایی و اجرای سهیل پارسا در جشنواره تیرگان تورنتو چون گوهری چشمان ما را در این سوترین نقطه جهان روشن ساخت.

هزاران درود بر بیضایی بزرگ، دست مریزاد به سهیل عزیز، سپاس بر زنان و دختران ایرانی که پرچمدار فرهنگ، هنر و علم ایران در سراسر عالم شده اند. افتخار بیکران بر دخت ایران زمین “مریم میرزاخانی” که پیکان جان عزیزش مرز ایران را در منتهاالیه جهان نشانه گذاشت و رفت.

۳۱ جولای ۲۰۱۷ تیرگان